Sędzia pływania

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Propozycja zmian przepisów - Barcelona 2013

Na zebraniu Biura FINA, które odbyło się w Barcelonie w dniach 22-23 lutego 2013 zaaprobowano propozycję zmian w regulaminach i przepisach FINA. Propozycje zostaną poddane pod głosowanie na najbliższych kongresach (technicznych i generalnym), które odbędą się również w tym mieście podczas mistrzostw świata FINA na przełomie lipca i sierpnia tego roku. Jeżeli propozycje zostaną zatwierdzone zaczną obowiązywać 25 września 2013.

Poniżej przedstawiono propozycje zmian przepisów pływania.

Rozstawianie serii

 • w konkurencjach 400m, 800m i 1500m, "rozstawiać" tylko dwie ostatnie serie, a nie trzy.

Repasaże

 • rozgrywać repasaże w czasie ustalonym pomiędzy organizatorem zawodów i zaangażowanymi stronami.

Styl grzbietowy

 • zakazać zanurzenia na zakończenie wyścigu,
 • doprecyzować, że podczas nawrotu pociągnięcie ramieniem/ramionami musi rozpocząć się natychmiast po obrocie na piersi.

Styl klasyczny

 • wprowadzić ograniczenie na dystans, w którym pływak może być całkowicie zanurzony,
 • zezwolić na wielokrotne uderzenia delfinowe w trakcie zanurzenia tylko po starcie (rekomendowane przez Komitet techniczny pływania FINA), albo zarówno po starcie jak i po nawrocie (brak rekomendacji TSC FINA),
 • zmienić sformułowanie określające zezwolenie na niepełny cykl ruchowy przed nawrotem i na zakończenie wyścigu,
 • doprecyzować, że dozwolone jest w trakcie wykonywania nawrotu obrócenie się na plecy (w czasie pomiędzy dotknięciem ściany a odbiciem się od niej),
 • doprecyzować, że dotknięcie ściany w trakcie nawrotu i na zakończenie wyścigu musi nastąpić rozłączonymi dłońmi.

Styl motylkowy

 • doprecyzować, że dozwolone jest w trakcie wykonywania nawrotu obrócenie się na plecy (w czasie pomiędzy dotknięciem ściany a odbiciem się od niej),
 • doprecyzować, że dotknięcie ściany w trakcie nawrotu i na zakończenie wyścigu musi nastąpić rozłączonymi dłońmi.

Wyścig

 • zabronić użycia opasek typu "power bands" i substancji klejących,
 • usankcjonować sztafety mieszane (czasy pośrednie nie będą mogły być uznane za rekord lub minimum kwalifikacyjne).

Rekordy świata

 • do listy konkurencji w których notuje się rekordy świata dodać:
  • sztafety mieszane 4 x 100m dowolnym i 4 x 100m zmiennym (na pływalni 50 metrowej),
  • sztafety 4 x 50m dowolnym i 4 x 50m zmiennym (na pływalni 25 metrowej, dla obu płci i mieszane).
Tekst oryginalny można znaleźć tutaj.