Sędzia pływania

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany w polskim tłumaczeniu przepisów pływania

Polski Związek Pływacki zaktualizował oficjalne tłumaczenie przepisów pływania FINA. Nieznacznej zmianie uległo brzmienie przepisów SW 1.2. oraz SW 4.4.

Nieskromnie dodam, że zmiany te zostały wprowadzone po rozpatrzeniu przesłanych przeze mnie uwag, odnośnie różnic w brzmieniu polskiego tłumaczenia i oryginału w języku angielskim.

Błąd w tłumaczeniu SW 1.2. wynikał najprawdopodobniej z przyczyn edytorskich, a pojawił się w tłumaczeniu z 1998 roku i był obecny do tej pory.

Druga aktualizacja, dotycząca SW 4.4, przyczyniła się do rozwiania wątpliwości co do rozumienia przepisu. Obecnie wiadomo, że przy powtórzeniu startu sędzia główny podaje tylko jeden długi gwizdek. Poprzednio słowo "powtórzony" można było rozumieć jako polecenie dla sędziego głównego powtórzenia długiego gwizdka, czyli podania sygnału dwukrotnie, a to wiązałoby się z koniecznością wcześniejszego nakazania zawodnikom wyjścia z wody.

Poniżej przedstawiam obie zmiany.

SW 1.2.

Było:

Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:

 • sędzia główny (1)
 • kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)
 • sędziowie stylu (4)
 • starterzy (2)
 • kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)
 • inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu pływalni)
 • kierownik sekretariatu (1)
 • kierownicy wyścigów (2)
 • obsługa linki przedwczesnego startu (1)
 • informator (1)

Jest:

Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:

 • sędzia główny (1)
 • kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)
 • sędziowie stylu (4)
 • starterzy (2)
 • kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)
 • inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu każdego toru)
 • kierownik sekretariatu (1)
 • kierownicy wyścigów (2)
 • obsługa linki przedwczesnego startu (1)
 • informator (1)

SW 4.4.

Było:

Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się, a pozostali pływacy zostają cofnięci po czym startują ponownie. Sędzia główny powtarza procedurę startową rozpoczynając długim gwizdkiem (powtórzonym dla stylu grzbietowego) zgodnie z SW 2.1.5.

Jest:

Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany. Jeśli sygnał startowy zostanie podany zanim ogłoszona zostanie dyskwalifikacja, wyścig jest kontynuowany, a pływak lub pływacy zostaną zdyskwalifikowani po jego zakończeniu. Jeśli dyskwalifikacja została ogłoszona przed sygnałem startowym, sygnału nie daje się, a pozostali pływacy zostają cofnięci po czym startują ponownie. Sędzia główny powtarza procedurę startową rozpoczynając od długiego gwizdka (drugiego długiego gwizdka dla stylu grzbietowego) zgodnie z SW 2.1.5.