Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany w przepisach pływania 2013

Wersja PDF

Przepisy 2009-2013

Przepisy 2013-2017

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:

sędzia główny (1)

kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)

sędziowie stylu (4)

starterzy (2)

kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)

inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu każdego toru)

kierownik sekretariatu (1)

kierownicy wyścigów (2)

obsługa linki przedwczesnego startu (1)

informator (1)

SW 1.2 Na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, Biuro FINA wyznacza następujące minimalne ilości sędziów dla kierowania zawodami:

sędzia główny (2)

kierownik pomieszczenia kontrolnego (1)

sędziowie stylu (4)

starterzy (2)

kierownicy inspektorów nawrotów (2, 1 na każdym końcu pływalni)

inspektorzy nawrotów (1 na każdym końcu każdego toru)

kierownik sekretariatu (1)

kierownicy wyścigów (2)

obsługa linki przedwczesnego startu (1)

informator (1)

SW 1.2.4

Uwaga:

Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej

wymienione minimalne ilości sędziów:

na pływalni 25 m - 20 sędziów + sekretariat

na pływalni 50 m - 24 sędziów + sekretariat

SW 1.2.1

Uwaga:

Na wszystkich zawodach pływackich w kraju obowiązują niżej wymienione minimalne ilości sędziów:

na pływalni 6 torowej - 20 sędziów + sekretariat

na pływalni 8 torowej - 24 sędziów + sekretariat

na pływalni 10 torowej - 28 sędziów + sekretariat

SW 1.2.2 - 1.2.4

błędna numeracja, zmiana na SW 1.2.1-1.2.3

SW 1.2.3 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na każdym torze, wymagany jest sędzia - kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy.

SW 1.2.3 Gdy nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu i/lub czasu nie mierzy się trzema (3) czasomierzami cyfrowymi na każdym torze, może być wykorzystany kierownik sędziów celowniczych i sędziowie celowniczy.

Uwaga:

Na zawodach pływackich rangi Mistrzostw Polski i Grand Prix – Puchar Polski wymagani są sędziowie celowniczy.

SW 2.6.6 Inspektorzy nawrotów powinni zgłosić o każdym naruszeniu przepisów na podpisanych kartach, z określeniem konkurencji, numeru toru i przewinienia, kierownikowi nawrotów, który powinien bezzwłocznie przekazać zgłoszenie sędziemu głównemu.

Uwaga:

W zawodach krajowych, gdzie nie zastosowano aparatury automatycznej, funkcje inspektorów nawrotów po stronie startu pełnią sędziowie mierzący czas.

SW 2.6.6 Inspektorzy nawrotów powinni zgłosić o każdym naruszeniu przepisów na podpisanych kartach, z określeniem konkurencji, numeru toru i przewinienia, kierownikowi inspektorów nawrotów, który powinien bezzwłocznie przekazać zgłoszenie sędziemu głównemu.

Uwaga:

Na wszystkich zawodach pływackich w kraju funkcję sędziów mierzących czas pełnią inspektorzy nawrotów po stronie zakończenia wyścigu.

SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają naruszenie przepisów sędziemu głównemu na podpisanej kartce, wyszczególniając konkurencję i numer toru.

SW 2.7.3 Sędziowie stylu zgłaszają naruszenie przepisów sędziemu głównemu na podpisanej kartce, wyszczególniając konkurencję, numer toru i przewinienie.

SW 2.8.1 Kierownik sędziów mierzących czas przydziela miejsca siedzące wszystkim sędziom mierzącym czas oraz tory, za które są odpowiedzialni. Powinno być po trzech (3) sędziów mierzących czas na każdym torze. Jeżeli nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu, powinno być wyznaczonych dwóch (2) dodatkowych sędziów mierzących czas, którzy będą mogli być skierowani do zastąpienia sędziego mierzącego czas, którego czasomierz nie został włączony lub zatrzymał się w czasie wyścigu lub, który z jakiejkolwiek przyczyny nie może zarejestrować czasu. Gdy stosowane są trzy (3) czasomierze cyfrowe na tor, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu.

SW 2.8.1 Kierownik sędziów mierzących czas przydziela miejsca siedzące wszystkim sędziom mierzącym czas oraz tory, za które są odpowiedzialni. Jest zalecane, że powinno być po trzech (3) sędziów mierzących czas na każdym torze. Jeżeli nie jest stosowany automatyczny pomiar czasu, powinno być wyznaczonych dwóch (2) dodatkowych sędziów mierzących czas, którzy będą mogli być skierowani do zastąpienia sędziego mierzącego czas, którego czasomierz nie został włączony lub zatrzymał się w czasie wyścigu lub, który z jakiejkolwiek przyczyny nie może zarejestrować czasu. Gdy stosowane są trzy (3) czasomierze cyfrowe na tor, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu.

SW 2.8.2 NOWY

SW 2.8.2 Kiedy jest dostępny tylko jeden (1) sędzia mierzący czas na tor, dodatkowy sędzia mierzący czas musi być wyznaczony w razie awarii czasomierza. Dodatkowo kierownik sędziów mierzących czas musi zawsze mierzyć czas zwycięzcy każdego wyścigu.

SW 2.10 Kierownik sędziów celowniczych.

SW 2.10 Kierownik sędziów celowniczych - jeżeli wymagany

SW 2.10.3

Uwaga:

Jeżeli nie zastosowano automatycznego urządzenia do sędziowania, kierownik sędziów celowniczych ma prawo ustalania miejsc jak i inni sędziowie celowniczy. Jeżeli sam obserwował wyścig i jest przekonany co do kolejności zajętych miejsc przez pływaków, mimo że z kart celowniczych to nie wynika, wówczas jest on upoważniony do ustalenia kolejności, jaką sam zanotował. Natomiast, gdy nie jest w stanie orzec zgodnej kolejności, wówczas decyzję podejmuje sędzia główny, kierując się:

•             osobistą obserwacją wyścigu i jego zakończenia

•             czasami uzyskanymi przez pływaków

SW 2.10.3

Uwaga:

Jeżeli nie zastosowano automatycznej aparatury pomiarowej, kierownik sędziów celowniczych ma prawo ustalania miejsc jak i inni sędziowie celowniczy. Jeżeli sam obserwował wyścig i jest przekonany co do kolejności zajętych miejsc przez pływaków, mimo że z kart celowniczych to nie wynika, wówczas jest on upoważniony do ustalenia kolejności, jaką sam zanotował. Natomiast, gdy nie jest w stanie orzec zgodnej kolejności, wówczas decyzję podejmuje sędzia główny, kierując się:

•             osobistą obserwacją zakończenia wyścigu i jego zakończenia

•             czasami uzyskanymi przez pływaków

SW 2.11 Sędziowie celowniczy.

SW 2.11 Sędziowie celowniczy - jeżeli wymagani

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich uczestników, uzyskane w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających ostateczny termin zgłoszeń, powinny być przedłożone na formularzu zgłoszeniowym i ułożone przez komitet organizacyjny wg kolejności czasów. Pływacy, którzy nie przedłożą czasów będą traktowani jako najwolniejsi i umieszczeni zostaną na końcu listy. Rozmieszczenie pływaków z identycznymi czasami lub, gdy jest więcej niż jeden pływak bez podanego czasu będzie rozstrzygnięte przez losowanie. Pływacy będą rozstawiani na torach zgodnie z procedurą opisaną poniżej w SW 3.1.2. W wyścigach eliminacyjnych pływacy będą rozstawieni zgodnie z przedłożonymi czasami w następujący sposób:

SW 3.1.1 Najlepsze czasy uzyskane na zawodach przez wszystkich uczestników, uzyskane w ciągu wyznaczonego okresu kwalifikacyjnego poprzedzającego ostateczny termin zgłoszeń, powinny być przedłożone na formularzu zgłoszeniowym lub on-line, zgodnie z komunikatem, i ułożone przez komitet organizacyjny wg kolejności czasów. Pływacy, którzy nie przedłożą czasów będą traktowani jako najwolniejsi i umieszczeni zostaną na końcu listy. Rozmieszczenie pływaków z identycznymi czasami lub, gdy jest więcej niż jeden pływak bez podanego czasu będzie rozstrzygnięte przez losowanie. Pływacy będą rozstawiani na torach zgodnie z procedurą opisaną poniżej w SW 3.1.2. W wyścigach eliminacyjnych pływacy będą rozstawieni zgodnie z przedłożonymi czasami w następujący sposób:

SW 3.1.1.3 Jeżeli są trzy wyścigi, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w trzecim wyścigu, następny najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu, czwarty najszybszy pływak w trzecim wyścigu, piąty w drugim, szósty najszybszy w pierwszym, siódmy w trzecim itd.

SW 3.1.1.3 Jeżeli są trzy wyścigi, za wyjątkiem konkurencji 400m, 800m i 1500m, to najszybszy pływak powinien być rozstawiony w trzecim wyścigu, następny najszybszy pływak w drugim wyścigu, następny najszybszy pływak w pierwszym wyścigu, czwarty najszybszy pływak w trzecim wyścigu, piąty w drugim, szósty najszybszy w pierwszym, siódmy w trzecim itd.

SW 3.1.1.4 Jeśli są cztery wyścigi lub więcej, to ostatnie trzy w tej konkurencji muszą być rozstawiane zgodnie z SW 3.1.1.3 przedstawionym powyżej. Wyścig poprzedzający ostatnie trzy wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków. Wyścig poprzedzający ostatnie cztery wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków itd. Tory, w każdym wyścigu muszą być przydzielane w porządku malejącym wg przedłożonych czasów, zgodnie ze wzorem podanym poniżej w SW 3.1.2.

SW 3.1.1.4 Jeśli są cztery wyścigi lub więcej, za wyjątkiem konkurencji 400m, 800m i 1500m, to ostatnie trzy w tej konkurencji muszą być rozstawiane zgodnie z SW 3.1.1.3 przedstawionym powyżej. Wyścig poprzedzający ostatnie trzy wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków. Wyścig poprzedzający ostatnie cztery wyścigi, musi składać się z następnych najszybszych pływaków itd. Tory, w każdym wyścigu muszą być przydzielane w porządku malejącym wg przedłożonych czasów, zgodnie ze wzorem podanym poniżej w SW 3.1.2.

SW 3.1.1.5 NOWY

SW 3.1.1.5 W konkurencjach 400m, 800m i 1500m, ostatnie dwie serie konkurencji powinny być rozstawione zgodnie z SW 3.1.1.2.

SW 3.2.3 W konkurencji, w której pływacy w tym samym lub innym wyścigu eliminacyjnym uzyskają jednakowe czasy zmierzone do 1/100 sekundy, dające im ósme/dziesiąte lub szesnaste/dwudzieste miejsce w zależności od zastosowania 8 lub dziesięciu torów, powinien odbyć się dodatkowy wyścig rozstrzygający, który pływak kwalifikuje się do odpowiedniego finału. Dodatkowy wyścig powinien odbyć się nie wcześniej niż w jedną godzinę po tym, jak wszyscy mający wziąć w nim udział pływacy ukończą swoje wyścigi eliminacyjne. Jeśli ponownie zmierzone zostaną jednakowe czasy powinien odbyć się jeszcze jeden dodatkowy wyścig. Jeśli jest wymagany powinien się odbyć dodatkowy wyścig dla wyłonienia pierwszego i drugiego rezerwowego o ile zarejestrowane zostały jednakowe czasy.

SW 3.2.3 W konkurencji, w której pływacy w tym samym lub innym wyścigu eliminacyjnym uzyskają jednakowe czasy zmierzone do 1/100 sekundy, dające im ósme/dziesiąte lub szesnaste/dwudzieste miejsce w zależności od zastosowania 8 lub 10 torów, powinien odbyć się dodatkowy wyścig rozstrzygający, który pływak kwalifikuje się do odpowiedniego finału. Dodatkowy wyścig powinien odbyć się po tym jak wszyscy mający wziąć w nim udział pływacy ukończą swoje wyścigi eliminacyjne, w czasie uzgodnionym pomiędzy kierownictwem zawodów i zaangażowanymi stronami. Jeśli ponownie zmierzone zostaną jednakowe czasy powinien odbyć się jeszcze jeden dodatkowy wyścig. Jeśli jest wymagany powinien się odbyć dodatkowy wyścig dla wyłonienia pierwszego i drugiego rezerwowego o ile zarejestrowane zostały jednakowe czasy.

SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu, finiszu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

SW 6.3 Część ciała pływaka, przez cały czas trwania wyścigu musi „łamać” powierzchnię wody. Dozwolone jest całkowite zanurzenie się pływaka w czasie nawrotu, finiszu i na dystansie nie dłuższym niż 15 metrów po starcie i po każdym nawrocie. Przed tym punktem głowa musi „złamać” powierzchnię wody.

SW 6.4 W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka mogą być obrócone poza płaszczyznę pionową,  do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.

SW 6.4 W czasie wykonywania nawrotu, pływak musi dotknąć ściany jakąkolwiek częścią ciała znajdując się na swoim torze. W trakcie wykonywania nawrotu plecy pływaka mogą być obrócone poza płaszczyznę pionową,  do pozycji na piersiach, po czym może nastąpić natychmiastowe ciągłe pojedyncze pociągnięcie ramieniem lub natychmiastowe ciągłe równoczesne pociągnięcie obydwoma ramionami dla zapoczątkowania nawrotu. Pływak musi powrócić do położenia na plecach przy opuszczaniu ściany.

SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolony. W czasie wyścigu cykl ruchowy musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.

SW 7.2 Od rozpoczęcia pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi znajdować się w pozycji na piersiach. Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolony, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany. W czasie wyścigu cykl ruchowy musi się składać z jednego ruchu ramionami i jednego kopnięcia nogami w tej kolejności. Wszystkie ruchy ramion muszą odbywać się równocześnie i w tej samej poziomej płaszczyźnie, bez ruchu naprzemiennego.

SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolony, z wyjątkiem SW 7.1, ruch nożycowy, „trzepotanie” stopami ani ruch delfinowy stóp ku dołowi. Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.

SW 7.5 W czasie napędzającej części ruchu nóg stopy muszą być zwrócone na zewnątrz. Nie jest dozwolony, z wyjątkiem SW 7.1, ruch naprzemienny ani ruch delfinowy stóp ku dołowi. Dozwolone jest „złamanie” powierzchni wody stopami o ile nie następuje po nim kopnięcie delfinowe ku dołowi.

SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra wody. Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że "złamie" ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.

SW 7.6 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na poziomie wody, powyżej lub poniżej lustra wody. W trakcie ostatniego cyklu przed nawrotem i na zakończenie wyścigu dozwolony jest ruch ramion bez następującego po nim kopnięcia nogami. Głowa może być zanurzona po ostatnim pociągnięciu ramion przed dotknięciem ściany, pod warunkiem, że "złamie" ona lustro wody w jakimś momencie trwania ostatniego, pełnego lub niepełnego cyklu ruchowego, poprzedzającego dotknięcie ściany.

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod wodą na boku są dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu.

SW 8.1 Od początku pierwszego ruchu ramion po starcie i po każdym nawrocie, ciało musi pozostawać w pozycji na piersiach. Ruchy nóg pod wodą na boku są dozwolone. Obrót na plecy nie jest dozwolony w żadnym momencie wyścigu, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany.

SW 8.2 Ramiona muszą być przenoszone jednocześnie, nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem SW 8.5.

SW 8.2 Oba ramiona muszą być przenoszone równocześnie, nad powierzchnią wody do przodu, a następnie równocześnie, pod powierzchnią wody do tyłu przez cały wyścig, z uwzględnieniem SW 8.5.

SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.

SW 8.4 Przy każdym nawrocie i przy zakończeniu wyścigu dotknięcie ściany musi być równoczesne obydwiema rozłączonymi dłońmi, na, powyżej lub poniżej lustra wody.

SW 10.6 Podciąganie się na linie nie jest dozwolone.

SW 10.6 Podciąganie się na linie torowej nie jest dozwolone.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubiór, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki,  płetwy). Można zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubiór, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki,  płetwy, opaski czy substancje klejące). Można zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.

SW 10.10 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków.

SW 10.10 Każdy zespół sztafetowy składa się z czterech pływaków. Dopuszcza się rozgrywanie sztafet mieszanych. Sztafety mieszane muszą składać z dwóch (2) mężczyzn i dwóch (2) kobiet. Międzyczasy uzyskane w tych konkurencjach nie mogą być uznawane jako rekordy i/lub czasy zgłoszeniowe.

SW 11.3.3

Uwaga:

Jeżeli czasy zarejestrowane przez czasomierze różnią się od decyzji sędziów celowniczych i gdy czas drugiego pływaka jest lepszy niż pierwszego na mecie, przyznaje się obu pływakom jednakowy czas średni, uzyskany z dodania czasów obu pływaków i podzieleniu sumy przez 2. Ta sama zasada dotyczy pozostałej kolejności miejsc.

SW 11.3.3

Uwaga:

Jeżeli czasy zarejestrowane przez czasomierze różnią się od decyzji sędziów celowniczych i gdy czas drugiego pływaka jest lepszy niż pierwszego na mecie, przyznaje się obu pływakom jednakowy czas średni, uzyskany z dodania czasów obu pływaków i podzieleniu sumy przez 2. Ta sama zasada dotyczy pozostałej kolejności miejsc.

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

sztafeta mieszana: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów st. zmiennym

SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 100, 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

SW 12.2 Na pływalniach 25 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 100, 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 50, 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 50 i 4 x 100 metrów

sztafeta mieszana: 4 x 50 metrów st. dowolnym i 4 x 50 metrów st. zmiennym

SW 12.5.1 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację członkowską FINA, w kraju, w którym działa.

SW 12.5 Długość każdego toru musi być poświadczona przez inspektora lub innego kwalifikowanego przedstawiciela wskazanego lub zaakceptowanego przez federację członkowską FINA, w kraju, w którym działa.

SW 12.5.2 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości każdego toru musi być potwierdzony na zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.

SW 12.6 Gdy używany jest ruchomy pomost, pomiar długości każdego toru musi być potwierdzony na zakończenie bloku, w którym czas został uzyskany.

SW 12.9 Rekordy świata mogą być ustanawiane w słodkiej wodzie.  Rekordy świata ustanowione w jeziorach lub morzach nie będą uznane.

SW 12.10 Rekordy świata mogą być ustanawiane tylko w słodkiej wodzie. Rekordy świata ustanowione w wodzie morskiej lub oceanicznej nie będą uznane.

SW 12.10 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata. Jeśli zawodnik płynący w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.

SW 12.11 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym, za wyjątkiem sztafet mieszanych, może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata. Jeśli zawodnik płynący w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.

SW 12.17 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.10 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.

SW 12.18 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.13 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.

SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu rejestruje miejsce i czas każdego pływaka w danym wyścigu, należy:

SW 13.2 Gdy aparatura do automatycznego pomiaru czasu nie zarejestruje miejsca i/lub czasu jednego lub więcej pływaków w danym wyścigu, należy: