Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany w przepisach pływania 2014

Wersja PDF

A – aktualizacja tłumaczenia przepisów, Z – zmiany wynikające z decyzji Nadzwyczajnego Kongresu FINA w Doha, 29 listopada 2014.

Przepisy 2013-2017

Przepisy 2014-2017

A

SW 2.1.3 Gdy korzysta się z sędziów celowniczych bez stosowania trzech (3) czasomierzy cyfrowych i jest to konieczne, o kolejności decyduje sędzia główny. Jeśli jest dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki z niej muszą być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w p.  SW 13.

SW 2.1.3 Gdy korzysta się z sędziów celowniczych bez stosowania trzech (3) czasomierzy cyfrowych i jest to konieczne, o kolejności decyduje sędzia główny. Jeśli jest dostępna automatyczna aparatura do pomiaru czasu i funkcjonuje, wyniki przez nią zarejestrowane muszą być wzięte pod uwagę jak to przedstawiono w SW 13.

Z

SW 2.1.6 (NOWY)

SW 2.1.6 Dyskwalifikacja za start przed sygnałem startowym musi być zaobserwowana i potwierdzona zarówno przez startera jak i sędziego głównego.

Z

SW 2.1.6 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów. Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.

SW 2.1.7 Sędzia główny dyskwalifikuje każdego pływaka za każde inne naruszenie przepisów, które on osobiście dostrzeże lub zostanie poinformowany przez innych sędziów. Wszystkie dyskwalifikacje są przedmiotem decyzji sędziego głównego.

Z

SW 2.6.3 W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500 m, każdy inspektor nawrotów na nawrotowym końcu pływalni, powinien notować ilość odcinków pokonanych przez pływaka na jego torze i informować pływaka, odnośnie pozostającej ilości odcinków do zakończenia poprzez pokazywanie tablic z ich liczbą. Może zostać użyte urządzenie półautomatyczne, włącznie z podwodnym wyświetlaczem.

SW 2.6.3 W indywidualnych wyścigach na 800 i 1500 m, każdy inspektor nawrotów na startowym i nawrotowym końcu pływalni, powinien notować liczbę odcinków pokonanych przez pływaka na jego/jej torze. Pływacy powinni być  poinformowani odnośnie liczby odcinków pozostałych do zakończenia poprzez pokazywanie tablic z ich nieparzystą liczbą na nawrotowym końcu pływalni. Może zostać użyte urządzenie elektroniczne, włącznie z podwodnym wyświetlaczem.

Z

SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione.

SW 6.1 Pływacy ustawiają się w wodzie twarzą do krawędzi startowej pływalni trzymając obydwiema dłońmi uchwyty startowe. Umieszczanie stóp na rynnach przelewowych lub stanie na nich jest zabronione. Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, palce obu stóp muszą mieć kontakt ze ścianą końcową lub przednią powierzchnią płyty kontaktowej. Opieranie palców na górnej krawędzi płyty kontaktowej jest zabronione.

Z

SW 6.2 (NOWY)

SW 6.2 Kiedy używa się podpory do startu w stylu grzbietowym, każdy inspektor nawrotów po stronie startu instaluje podporę i wyjmuje ją po starcie.

Z

SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone w czasie pierwszego ruchu ramion, po którym następuje kopnięcie w stylu klasycznym.

SW 7.1 Po starcie i po każdym nawrocie, pływak może wykonać jeden ruch ramion całkowicie do tyłu w kierunku nóg w czasie którego może być zanurzony. Pojedyncze delfinowe kopnięcie jest dozwolone w każdym momencie przed pierwszym kopnięciem do stylu klasycznego po starcie i po każdym nawrocie.

A

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubiór, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki,  płetwy, opaski czy substancje klejące). Można zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.

SW 10.8 Żadnemu pływakowi nie można zezwolić na użycie urządzeń lub ubioru, które pomagałyby zwiększyć szybkość, pływalność lub wytrzymałość w czasie zawodów (takich jak rękawice, łapki,  płetwy, opaski czy substancje klejące). Można zakładać okulary pływackie. Nie jest dozwolone naklejanie na ciało jakiegokolwiek plastra o ile nie zostało to zaaprobowane przez Komitet Medyczny FINA.

A

SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu, wyniki muszą być rejestrowane tylko do 1/100 sekundy. Gdy możliwe jest rejestrowanie do 1/1000 sekundy, trzecia cyfra po przecinku nie powinna być odnotowywana ani wykorzystana do określania czasu lub miejsca. W konkurencji z jednakowymi czasami, wszyscy pływacy, którzy uzyskają taki sam czas z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać wynik z dokładnością tylko do 1/100 sekundy.

SW 11.2 Gdy stosowana jest elektroniczna aparatura do pomiaru czasu, wyniki muszą być rejestrowane z dokładnością tylko do 1/100 sekundy. Gdy możliwe jest rejestrowanie z dokładnością do 1/1000 sekundy, trzecia cyfra po przecinku nie powinna być odnotowywana ani wykorzystana do określania czasu lub miejsca. W konkurencji z jednakowymi czasami, wszyscy pływacy, którzy uzyskają taki sam czas z dokładnością do 1/100 sekundy zajmują te same miejsca. Czasy wyświetlane na elektronicznej tablicy wyników powinny pokazywać wynik z dokładnością tylko do 1/100 sekundy.

A

SW 11.3 Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez trzech sędziów mierzących czas, wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA w danym kraju. Wszystkie czasomierze powinny być certyfikowane. Pomiar ręczny powinien rejestrować wyniki do 1/100 sekundy. Gdy nie została zastosowana elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy mierzone ręcznie powinny być określane jak następuje:

SW 11.3 Każde urządzenie pomiarowe, które jest zatrzymywane przez sędziego, traktowane jest jako czasomierz. Ręczny pomiar czasu musi być dokonywany przez trzech sędziów mierzących czas, wyznaczonych lub zaakceptowanych przez federację członkowską FINA w danym kraju. Wszystkie czasomierze powinny być certyfikowane. Pomiar ręczny powinien rejestrować wyniki z dokładnością do 1/100 sekundy. Gdy nie została zastosowana elektroniczna aparatura do mierzenia czasu, oficjalne czasy mierzone ręcznie powinny być określane jak następuje:

Z

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

sztafeta mieszana: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów st. zmiennym

SW 12.1 Na pływalniach 50 metrowych rekordy świata i rekordy świata juniorów dla obu płci są uznawane w następujących stylach i na następujących dystansach:

dowolny: 50, 100, 200, 400, 800 i 1500 metrów

grzbietowy: 50, 100 i 200 metrów

klasyczny: 50, 100 i 200 metrów

motylkowy: 50, 100 i 200 metrów

zmienny: 200 i 400 metrów

sztafety st. dowolnym: 4 x 100 i 4 x 200 metrów

sztafeta st. zmiennym: 4 x 100 metrów

sztafeta mieszana: 4 x 100 metrów st. dowolnym i 4 x 100 metrów st. zmiennym

Z

SW 12.1.1 (NOWY)

SW 12.1.1 Rekordy świata juniorów są uznawane dla grup wiekowych takich samych jak dla mistrzostw świata juniorów w pływaniu i jedynie na pływalniach 50 metrowych.

Z

SW 12.7 Rekordy świata są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru półautomatycznego w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.

SW 12.7 Rekordy świata i rekordy świata juniorów są uznawane wyłącznie, gdy pomiar czasu dokonywany jest za pomocą automatycznej aparatury pomiarowej lub pomiaru półautomatycznego w przypadku niezadziałania automatycznej aparatury pomiarowej.

Z

SW 12.8 Rekordy świata mogą być ustanawiane wyłącznie przez pływaków używających w czasie ustanawiania rekordu kostiumu aprobowanego przez FINA.

SW 12.8 Rekordy świata i rekordy świata juniorów mogą być ustanawiane wyłącznie przez pływaków używających w czasie ustanawiania rekordu kostiumu aprobowanego przez FINA.

Z

SW 12.9 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako równorzędne rekordy, a pływacy uzyskujący te jednakowe czasy będą zwani współrekordzistami. Jako rekordowy może być uznany tylko czas zwycięzcy wyścigu. W przypadku równoczesnego zakończenia wyścigu, w którym ustanawia się rekord świata, każdy pływak, który przypłynął równocześnie jest zwycięzcą.

SW 12.9 Czasy jednakowe z dokładnością do 1/100 sekundy będą traktowane jako równorzędne rekordy, a pływacy uzyskujący te jednakowe czasy będą zwani współrekordzistami. Jako rekordowy może być uznany tylko czas zwycięzcy wyścigu – z wyjątkiem rekordów świata juniorów. W przypadku równoczesnego zakończenia wyścigu, w którym ustanawia się rekord świata, każdy pływak, który przypłynął równocześnie jest zwycięzcą.

Z

SW 12.10 Rekordy świata mogą być ustanawiane tylko w słodkiej wodzie. Rekordy świata ustanowione w wodzie morskiej lub oceanicznej nie będą uznane.

SW 12.10 Rekordy świata i rekordy świata juniorów mogą być ustanawiane tylko w słodkiej wodzie. Rekordy świata ustanowione w jakimkolwiek rodzaju wody morskiej lub oceanicznej nie będą uznane.

Z

SW 12.11 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym, za wyjątkiem sztafet mieszanych, może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata. Jeśli zawodnik płynący w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.

SW 12.11 Pierwszy zawodnik płynący w zespole sztafetowym, za wyjątkiem sztafet mieszanych, może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata lub rekordu świata juniorów. Jeśli zawodnik płynący w zespole sztafetowym jako pierwszy ukończy swój odcinek w rekordowym czasie, zgodnie z przepisami danego stylu, jego osiągnięcie nie może zostać zniweczone przez żadną kolejną dyskwalifikację jego zespołu sztafetowego lub naruszenia przepisów, które miały miejsce po ukończeniu przez niego wyścigu.

Z

SW 12.12 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata na odcinku pośrednim jeśli on, jego trener lub kierownik poprosi sędziego głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub, gdy czas płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowany odcinek konkurencji.

SW 12.12 Pływak w konkurencji indywidualnej może zgłosić próbę ustanowienia rekordu świata lub rekordu świata juniorów na odcinku pośrednim jeśli on/ona, jego/jej trener lub kierownik poprosi sędziego głównego, aby jego wynik był specjalnie mierzony lub, gdy czas płynięcia odcinka pośredniego jest rejestrowany przez automatyczną aparaturę pomiarową. Aby rekord świata na odcinku pośrednim mógł zostać uznany, pływak musi ukończyć planowany odcinek konkurencji.

Z

SW 12.13 Zgłoszenie rekordów świata musi być dokonane na oficjalnym formularzu FINA przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji członkowskiej w kraju pływaka, o ile jest przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi regulaminowe włączając certyfikat z negatywnym wynikiem kontroli antydopingowej (DC 5.3.2). Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu czternastu (14) dni od uzyskania wyniku.

SW 12.13 Zgłoszenie rekordów świata i rekordów świata juniorów musi być dokonane na oficjalnym formularzu FINA przez odpowiedzialne władze komitetu organizacyjnego lub kierownictwa zawodów i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela federacji członkowskiej w kraju pływaka, o ile jest przekonany, że dopełnione zostały wszelkie wymogi regulaminowe włączając certyfikat z negatywnym wynikiem kontroli antydopingowej (DC 5.3.2). Formularz zgłoszeniowy musi być dostarczony sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu czternastu (14) dni od uzyskania wyniku.

Z

SW 12.14 Zgłoszenie rekordu świata powinno być wstępnie dokonane telegraficznie, teleksem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania wyniku.

SW 12.14 Zgłoszenie rekordu świata lub rekordu świata juniorów powinno być wstępnie dokonane e-mailem lub telefaksem sekretarzowi honorowemu FINA w ciągu siedmiu (7) dni od uzyskania wyniku.

Z

SW 12.16 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte w zgłoszeniu, wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są dokładne, sekretarz honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata, dopilnowuje, aby informacja została opublikowana i osoby których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymały dyplomy.

SW 12.16 Po otrzymaniu oficjalnego zgłoszenia i upewnieniu się, że informacje zawarte w zgłoszeniu, wraz ze świadectwem negatywnego wyniku kontroli antydopingowej, są dokładne, sekretarz honorowy FINA ogłasza nowy rekord świata lub rekord świata juniorów, dopilnowuje, aby informacja została opublikowana i osoby których zgłoszenie zostało zaakceptowane otrzymały dyplomy.

Z

SW 12.17 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane automatycznie.

SW 12.17 Wszystkie rekordy ustanowione na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, mistrzostwach świata juniorów i zawodach o puchar świata, będą zatwierdzane automatycznie.

Z

SW 12.18 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.13 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.

SW 12.18 Jeśli nie było przestrzegane postępowanie opisane w SW 12.13 federacja członkowska kraju pływaka może, pomimo braku powyższego zwrócić się o uznanie rekordu świata lub rekordu świata juniorów. Po stosownym zbadaniu sprawy, sekretarz honorowy FINA jest upoważniony do uznania takiego rekordu, jeśli roszczenia okażą się słuszne.

Z

SW 12.19 Jeśli zgłoszenie rekordu świata zostanie zaakceptowane przez FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju pływaka, dyplom podpisany przez prezesa i sekretarza honorowego FINA do wręczenia pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim członkom zespołu sztafetowego, który ustanowił rekord świata. Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska.

SW 12.19 Jeśli zgłoszenie rekordu świata lub rekordu świata juniorów zostanie zaakceptowane przez FINA, sekretarz honorowy przekazuje federacji członkowskiej w kraju pływaka, dyplom podpisany przez prezesa i sekretarza honorowego FINA do wręczenia pływakowi w uznaniu osiągnięcia. Piąty dyplom rekordu świata zostanie wydany wszystkim członkom zespołu sztafetowego, który ustanowił rekord świata lub rekordu świata juniorów. Ten dyplom otrzyma Federacja członkowska.

Z

SW 12.20 (NOWY)

SW 12.20 (NOWY) Od czasu do czasu, FINA może dodać nowe konkurencje, w których pływacy mogą ustanowić rekordy świata lub rekordy świata juniorów. Dla tych konkurencji FINA ustanowi czasy docelowe; jeżeli pływak osiągnie czas, który jest lepszy od czasu docelowego, będzie on uznany za rekord świata lub rekord świata juniorów, jeżeli wszystkie wymagania SW 12 będą spełnione.

Z

W formularzu zgłoszenia rekordu świata i rekordu świata juniorów dodano pole daty urodzenia.

Tłumaczenie i opracowanie: Jerzy Kowalski i Jakub Krzywda