Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Jak zmienia się przepisy pływania?

Propozycje zmian w przepisach wychodzą "od dołu". Wszystko zaczyna się w federacjach członkowskich, takich, jak np. nasz Polski Związek Pływacki.

Opracowane propozycje przesyła się do Komitetu Technicznego Pływania FINA. Komitet ten składa się z 15. członków, międzynarodowego grona ekspertów w dziedzinie pływania, w większości sędziów międzynarodowych. W latach '80 i '90 XX wieku w tym szanownym gremium zasiadał Polak, Bogdan Ciundziewicki. W trakcie rozpatrywania propozycji, Komitet może nanieść własne poprawki. Na koniec odbywa się głosowanie, czy zarekomendować wprowadzenie zmian.

Kolejnym etapem jest rozpatrywanie wniosku przez Biuro FINA, organ wykonawczy składający się z 22. członków. Po rekomendacji zmian przez Biuro przedkłada się je na Kongresie FINA. Spotkania organizowane są co cztery lata, ostatni Kongres odbył się w 2009 roku przy okazji Mistrzostw Świata w Rzymie i uczestniczyli w nim przedstawiciele 201 federacji członkowskich. W trakcie obrad dokonuje się również wyboru członków Biura.

Uchwalone zmiany są następie wprowadzane we wszystkich federacjach członkowskich. Polski Związek Pływacki, za każdym razem po zmianach zatwierdzonych przez Kongres FINA dokonuje tłumaczenia przepisów na język polski.