Sędzia pływania

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zasady i informacje nt. certyfikacji międzynarodowych sędziów pływania

A. Cele

 • podniesienie umiejętności sędziowania pływania.
 • ujednolicenie sposobu sędziowania.
 • stworzenie listy wykwalifikowanych sędziów pływania.
  Tylko sędziowie główni i starterzy z tej listy będą sędziować jako sędziowie główni i starterzy w trakcie ważnych zawodów międzynarodowych.

B. Podstawowe zasady

 1. Będą uznawane i certyfikowane tylko dwie kategorie międzynarodowych sędziów pływania: sędziowie główni i starterzy.
 2. Certyfikacja obowiązuje 4 lata i musi być odnawiana na koniec tego okresu.
 3. Wnioski muszą pokazać, że wnioskujący sędziował jak sędzia główny i/lub starter na co najmniej dwóch mistrzostwach kraju podczas ostatnich czterech lat.
 4. Powinna być maksymalna liczba nowych wniosków i wniosków o odnowienie certyfikacji, które federacja może złożyć co dwa lata. Maksimum wynosi trzech sędziów głównych i dwóch starterów.
  Obecni i byli członkowie biura FINA i Komitetu technicznego pływania są certyfikowania dodatkowo, poza maksymalną dopuszczalną liczbą, jeżeli są uznawani przez własną federację za sędziów głównych lub starterów. Muszą oni również wypełnić wniosek o certyfikację lub odnowienie certyfikacji na oficjalnym formularzu FINA i przesłać do własnych federacji, które muszą potwierdzić, że wnioskujący posiada kwalifikacje do pełnienia funkcji, o którą wnioskuje.
 5. Sędzia może znajdować się tylko na jednej liści w danej kategorii: on/ona nie może być sędzią głównym na dwóch listach w tym samym czasie, ale może być sędzią głównym na jednej liście i starterem na drugiej.
 6. Na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwach Świata i wszystkich innych zawodach organizowanych przez FINA, tylko certyfikowani sędziowie z list FINA mogą sędziować na pływalni jako sędziowie główni, starterzy, sędziowie stylu i inspektorzy nawrotów.
 7. Językiem roboczym FINA jest angielski. Nominowani sędziowie muszą więc znać język angielski w stopniu komunikatywnym.
 8. Wszystkie wnioski (nowe wnioski i wnioski o odnowienie) muszą być wypełnione na oficjalnym formularzu FINA. Formularze można otrzymać w biurze FINA (FINA Office).

C. Procedura

Listy nr 1 do nr 14: nie są dłużej ważne.

Lista nr 15: ważna od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2012

Lista nr 16: ważna od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2014

Lista nr 17: ważna od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2016

Wnioski o certyfikację (nową lub odnowienie) na okres ważności listy nr 17 musi wpłynąc do biura FINA (FINA Office) w Lozannie do 30 czerwca 2012.

Tłumaczenie dokumentu pt. Regulations and Information Certification of International Swimming Officials