Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Mistrzostwa Europy na krótkim basenie - przepisy

Logo LEN

Przy okazji rozpoczynających się już jutro Mistrzostw Europy w pływaniu na krótkim basenie przedstawiam wybrane przepisy organizacyjne tej imprezy.

Mistrzostwa Europy w pływaniu na krótkim basenie odbywają się co roku. Wyboru organizatora zawodów dokonuje Biuro LEN, które wyznacza jednego z czterech delegatów na zawody, pozostałych trzech wyznacza Komitet Techniczny Pływania (LEN TSC). Delegaci odpowiedzialni są za nadzór nad organizacją i prawidłowym przebiegiem zawodów. Jeden z delegatów TSC pełni rolę kierownika pomieszczenia kontrolnego (m. in. nadzoruje sprawy związane z pomiarem czasu, oceną zmian sztafetowych i prowadzeniem sekretariatu). [ESC 1]

Każda federacja może zgłosić co najwyżej czterech zawodników do każdej konkurencji indywidualnej i tylko po jednym zespole do każdej konkurencji sztafetowej. Niezależnie od uzyskanych miejsc i czasów tylko dwóch najszybszych zawodników z jednej federacji może: awansować do finału, uczestniczyć w repasażu, być wyznaczonym na rezerwowego. Gdy eliminacje się nie odbywają, w półfinałach, finałach, a także w konkurencjach rozgrywanych seriami na czas, może wystartować tylko dwóch zawodników z jednej federacji. [ESC 2]

Wszystkie fazy zawodów (eliminacje, półfinały i finały) mogą być rozgrywane z użyciem 10 torów. [ESC 3.1]

W konkurencjach na dystansach 50 i 100 metrów rozgrywa się eliminacje, półfinały i finały. W konkurencjach na dystansach 200 i 400 metrów eliminacje i finały, natomiast konkurencje na 800 i 1500 metrów rozgrywane są seriami na czas. Z półfinałów do finałów kwalifikuje się zwycięzca i drugi zawodnik obu wyścigów razem z pozostałymi najszybszymi zawodnikami. W konkurencjach z eliminacjami i finałami, a bez półfinałów, do finału awansują zawodnicy z najlepszymi czasami. Zawodnicy którzy awansowali do dalszych faz zawodów mają prawo wycofać się z rywalizacji w ciągu 30 minut od zakończenia odpowiedniej konkurencji. [ESC 3.2]

Skład sztafety musi zostać podany na co najmniej godzinę przed rozpoczęciem bloku, w którym będą odbywać się wyścigi. W szczególnych przypadkach sędzia główny może zaakceptować zmiany w składzie (prośbę należy zgłosić na piśmie przed rozpoczęciem wyścigu). Wszyscy zawodnicy startujący w sztafecie (włącznie z tymi, którzy uczestniczyli tylko w wyścigu eliminacyjnym), która zajęła miejsce na podium otrzymują medale, ale tylko zawodnicy startujący w finale uczestniczą w ceremonii medalowej. [ESC 3.3]

Oprócz delegatów technicznych LEN TSC wyznaczy dwóch sędziów głównych, jednego startera oraz jednego informatora. Federacje mogą zgłosić jednego lub dwóch sędziów z aktualnych list FINA. Koszty podróży i pobytu sędziów zatwierdzonych przez LEN TSC pokrywają federacje zgłaszające. [ESC 6]

Pełną treść przepisów można znaleźć tutaj.