Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pozycja "na piersiach" w stylu klasycznym i motylkowym

W przepisach SW 7.2 i SW 8.1 pojawia się sformułowanie "w pozycji na piersiach" w odniesieniu do pozycji jaką musi przyjąć zawodnik w trakcie płynięcia, odpowiednio w stylu klasycznym i motylkowym. Sformułowanie to może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne. W tym artykule postaram się przedstawić dwa, znane mi, toki rozumowania.

Pierwsza interpretacja opiera się na założeniu, że wyróżnia się jedynie dwie pozycje: na piersiach i na plecach. Dopuszcza ona obrót wzdłuż podłużnej osi ciała do 90 stopni od poziomu, czyli aż do granicy, po której "rozpoczyna się" pozycja na plecach.

Druga interpretacja jest następująca: pozycja na piersiach nie dopuszcza żadnego odchylenia. Obrót wzdłuż podłużnej osi ciała jest błędem.

Zanim przeanalizuję wymienione wyżej interpretacje chciałbym wyróżnić dwa momenty w trakcie trwania wyścigu (w stylu klasycznym i motylkowym):

  • Dotknięcie ściany dłońmi przed nawrotem- rozpoczęcie fizycznego kontaktu ze ścianą
  • Oderwanie stóp od ściany po nawrocie - zakończenie fizycznego kontaktu ze ścianą

Należy pamiętać, że pomiędzy tymi momentami pływak może znajdować się w dowolnej pozycji. Od dotknięcia ściany przed nawrotem do oderwania stóp po nawrocie pływak może wykonywać nawrót w dowolny sposób ("Obrót ciała na plecy, w żadnym momencie nie jest dozwolony, za wyjątkiem nawrotu po dotknięciu ściany, kiedy dozwolony jest obrót w dowolny sposób, jeżeli ciało jest na piersiach przy opuszczaniu ściany").

Pierwsza interpretacja wywodzi się z uznania dopuszczalności obrotu wzdłuż podłużnej osi ciała w pozycji na piersiach na podstawie analogii do stylu grzbietowego (SW 6.2).

Natomiast na korzyść drugiej intepretacji przemiawia fakt, że przepis SW 8.1 dopuszcza ruchy nóg na boku pod wodą w stylu motylkowym. Jaki byłby sens takiego sformułowania, gdyby pozycja na piersiach obejmowała również pozycję obróconą?

Jednakże, w związku z brakiem dokładnej definicji położenia na piersiach, uzasadnionym wydaje się rozstrzygnięcie bardziej liberalne - uznanie pierwszej interpretacji za prawidłową i dopuszczenie do obrotu wzdłuż podłużnej osi ciała.

Bardzo chętnie zapoznam się z waszymi komentarzami w tej kwestii. Proszę wszystkich chętnych o kontakt mailowy. Przy okazji chciałbym serdecznie podziękować panu Waldemarowi Kilianowi za cierpliwość przy dyskusji na ten temat podczas ZMP w Poznaniu.