Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Przedwczesny start - studium przypadków

Zebrałem materiały wideo pokazujące dwanaście różnych sytuacji, które zdarzyły się na zawodach pływackich różnej rangi w trakcie procedury startu. Oceń czy w kolejnych przypadkach błąd popełnili zawodnicy czy sędziowie. Czy każdy zawodnik, który wskoczył do wody powinien zostać zdyskwalifikowany?

Przypadek 1

Opis:

Po komendzie "na miejsca" zawodnik na torze 7 przyjmuje nieruchomą pozycję, po czym wskakuje do wody (być może w reakcji na okrzyk z widowni). Starter nie podaje sygnału startu, po poinformowaniu zawodnika o dyskwalifikacji pozostali zawodnicy startują ponownie.

Przypadek 2

Opis:

Zawodniczka na torze 6 (3 słupek od dołu ekranu) zajmuje nieruchomą pozycję. Tuż przed sygnałem startu wykonuje delikatny ruch w tył i startuje ułamek sekundy przed resztą zawodniczek.

Przypadek 3

Opis:

Zawodnik na torze 6 (w fioletowym czepku) w momencie podania sygnału startu był już w ruchu.

Przypadek 4

Opis:

Zawodnik na torze 4 przyjmuje pozycję startową zaraz po wejściu na słupek. Po komendzie "na miejsca" traci równowagę i wpada do wody. Lampa błyskowa aparatu przed komendą "na miejsca".

Przypadek 5

Opis:

Po komendzie "na miejsca" zawodniczka w różowym czepku nie przyjmuje nieruchomej pozycji  (kołyszę się do przodu i do tyłu). W reakcji na komendę startera "wróć" do wody wpadają dwie inne zawodniczki.

Przypadek 6

Opis:

Zawodnik na torze 6 wskakuje do wody w rakcji na komendę "na miejsca".

Przypadek 7

Opis:

Po komendzie "na miejsca" trzech zawodników wpada do wody.

Przypadek 8

Opis:

Zawodnik na torze drugim od dołu nie wchodzi na słupek na sygnał długi gwizdek. Po komendzie "na miejsca" kiedy wszyscy zawodnicy są już nieruchomi wskakuje na słupek. Starter daje sygnał  startu i wszyscy zawodnicy startują.

Przypadek 9

Film do obejrzenia tylko w serwisie youtube

Opis:

Po sygnale sędziego głównego "długi gwizdek", kiedy wszystkie zawodniczki weszły na słupki starter podaje sygnał startu (bez komendy na miejsca - najprawdopodobniej awaria urządzenia startowego). Zawodniczka na torze 6 wskakuje do wody.

Przypadek 10

Film do obejrzenia tylko w serwisie youtube

Opis:

Po komendzie na miejsca zawodnicy przyjmują nieruchomą pozycję. Ze względu na hałas na widowni starter przerywa procedurę startu. W reakcji na komendę "wróć" zawodnik na torze 4 wskakuje do wody.

Przypadek 11

Opis:

Po komendzie na miejsca zawodnicy przyjmują nieruchomą pozycję, starter podaje sygnał startu. Zawodnik na torze 5 startuje ułamek sekundy przed sygnałem.

Przypadek 12

Opis:

Przypadek składający się z dwóch sytuacji. W pierwszej zawodnik na torze 5 startuje przed sygnałem startu. Sygnał startu został dany, wyścig kontynuowany, a zawodnik zdyskwalifikowany po zakończeniu wyścigu. W drugiej sytuacji zawodnicy na torach 3 i 6 startują w reakcji na okrzyki z widowni. Sygnał startu nie został dany i po chwili wszyscy zawodnicy startują ponownie.

Przypadek 13

Film do obejrzenia tylko w serwisie youtube

Opis:

Zawodniczka na torze 8 po komendzie na miejsca nie przyjęła nieruchomej pozycji. Starter natychmiast przerwał procedurę startu. Zawodnicy pozostali na słupkach, a starter po chwili ponownie podał komendę na miejsca. Gdy wszystkie zawodniczki przyjęły nieruchomą pozycję starter podał sygnał startu.