Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Nawrót w stylu grzbietowym

Interpretacja zaczerpnięta z Przepisów Pływania wydanych w Katowicach w 1994 roku, autorstwa Bogdana Ciundziewickiego, ówczesnego Członka Komitetu Technicznego Pływania FINA. Na podstawie FINA NEWS nr 3 XVIII z dnia 08.04.1991 r.

(...) Po obrocie górnego barku poza pion, ku pozycji na piersiach, ciągłe pociągnięcie jednego ramienia lub ciągłe jednoczesne pociągnięcie obu ramion może być użyte do rozpoczęcia nawrotu. Gdy ciało opuści pozycję na grzbiecie niedozwolony jest ruch nogami, pociągnięcie ramienia ani płynięcie, które jest niezależne od wykonywanego nawrotu.

Pragnę zwrócić szczególną uwagę w tej interpretacji TSC FINA na użycie w ostatnim zdaniu sformułowania "ani płynięcia". Oznacza to, że także w bezruchu płynięcie zawodnika siłą inercji, jeżeli nie wykonuje w tym czasie nawrotu - jest niedozwolone.
Konsultowałem w/o dodatkowo z Prezydium TSC FINA, ktore jednoznacznie to potwierdziło (...).