Sędzia pływania

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ocena zmian sztafetowych

Czy ocena zmian sztafetowych dokonana przez urządzenie automatyczne ma pierwszeństwo przed oceną inspektora nawrotów?

Tak, o ile urządzenie działa poprawnie. Patrz SW 13.1 i SW 11.1.

W odniesieniu do oceny zmian sztafetowych, działanie urządzenia należy uznać za niepoprawne, gdy pływakowi nie uda się uaktywnić aparatury na zakończenie jego zmiany sztafetowej. W takiej sytuacji pierwszeństwo ma ocena inspektora nawrotów.