European Aquatics

Europejska Federacja Pływacka jest jedną z pięciu organizacji o zasięgu kontynentalnym zrzeszonych w Światowej Federacji Pływackiej (World Aquatics).

Obecnie w European Aquatics zrzeszone są 52 federacje krajowe.

Historia European Aquatics

Do 2023 roku, federacja znana była pod skrótem LEN od nazwy w języku francuskim Ligue Européenne de Natation, co oznacza Europejska Liga Pływania. Zmiana nazwy na European Aquatics została zatwierdzona podczas Kongresu w dniu 16 września 2023.

Europejska Federacja Pływacka została założona w Bolonii w 1927 roku i jest najstarszą organizacją kontynentalną w sporcie pływackim. Wśród jedenastu krajowych federacji założycielskich był również Polski Związki Pływacki.

Od 2015 roku siedziba Europejskiej Federacji Pływackiej znajduje się w Nyon w Szwajcarii.

Instagram