Ekwiwalent sędziowski

Wszystko o sędziowaniu pływania!

W Polsce sędziowie pływania otrzymują ekwiwalent za prowadzenie zawodów. Wysokość ekwiwalentu na zawodach Polskiego Związku Pływackiego ustalana jest poprzez uchwały Zarządu PZP.

Aktualnie obowiązująca uchwała Zarządu PZP w sprawie wysokości ekwiwalentu sędziowskiego została przyjęta 2 czerwca 2016 roku (Uchwała nr 137/2016), zmieniła ona poprzednią uchwałę Zarządu PZP z 13 maja 2015 roku (Uchwała nr 75/2015). Obie uchwały były przyjęte na podstawie paragrafu 27 ustęp 4 Statutu Polskiego Związku Pływackiego obowiązującego w momencie podjecia uchwał (Statut PZP z 2012 roku): „Do kompetencji Zarządu w szczególności należy: 4) zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z odpowiednimi przepisami”.

 • Na zawodach w kategorii juniorów, młodzieżowców i seniorów:
  • podstawowa stawka ekwiwalentu sędziowskiego wynosi 150 zł brutto za dzień zawodów.
  • jeżeli zawody podzielone są na bloki i któryś z bloków trwał ponad 4 godziny:
   • stawka wynosi 200 zł brutto, jeżeli blok trwał pomiędzy 4 a 6 godzin,
   • stawka wynosi 250 zł brutto, jeżeli blok trwał powyżej 6 godzin.
 • Na zawodach w kategorii dzieci i młodzików oraz innych organizowanych przez Okręgowe Związki Pływackie:
  • podstawowa stawka wynosi 100 zł za dzień zawodów.
  • jeżeli zawody podzielone są na bloki i któryś z bloków trwał ponad 4 godziny:
   • stawka wynosi 150 zł brutto, jeżeli blok trwał pomiędzy 4 a 6 godzin,
   • stawka wynosi 200 zł brutto, jeżeli blok trwał powyżej 6 godzin.
 • Sędziowie główni otrzymują dodatkowo ryczałt w wysokości 100 zł za przybycie dzień wcześniej, sprawdzenie przygotowania pływalni i udział w odprawie technicznej.
 • Ekwiwalent nie zawiera kosztów dojazdu do miejsca rozgrywania zawodów.
Instagram