Komunikaty PKS PZP

Komunikaty PKS PZP

Komunikaty Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego są na bieżąco publikowane na podstronie KS PZP.

Ze względu na paginację podstrony KS PZP czasami ciężko jest odnaleźć starsze komunikaty. Dla ułatwienia, poniżej zamieszczamy listę komunikatów wraz z bezpośrednimi odnośnikami.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 1/2024 z 15 lutego 2024

Komunikat PKS PZP 1/2024 z dnia 15 lutego 2024 r. dotyczący zgłaszania kandydatów do nadania uprawnień sędziego związkowego pływania PZP.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 4/2023 z 18 grudnia 2023

Komunikat PKS PZP 4/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. dotyczący przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2023 r.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 3/2023 z 12 kwietnia 2023

Komunikat PKS PZP 3/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 2/2023 z 3 marca 2023

Komunikat PKS PZP 2/2023 z dnia 3 marca 2023 r. dotyczący szkolenia dla sędziów pływania na wodach otwartych (World Aquatics Open Water Swimming Certification Course for Technical Officials).

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 1/2023 z 14 lutego 2023

Komunikat PKS PZP 1/2023 z dnia 14 lutego 2023 r. dotyczący zgłaszania kandydatów do nadania uprawnień sędziego związkowego pływania PZP.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 5/2022 z 20 grudnia 2022

Komunikat PKS PZP 5/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. dotyczący przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2022 r.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 4/2022 z 1 sierpnia 2022

Komunikat PKS PZP 4/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. dotyczący składania propozycji kandydatów na sędziów międzynarodowych w pływaniu i pływaniu na wodach otwartych.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 3/2022 z 11 kwietnia 2022

Komunikat PKS PZP 3/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 2/2022 z 1 marca 2022

Komunikat PKS PZP 2/2022 z dnia 1 marca 2022 r. dotyczący zgłaszania kandydatów o nadanie uprawnień sędziego związkowego pływania PZP wraz z zał. wniosek o nadanie klasy związkowej.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 1/2022 z 9 stycznia 2022

Komunikat PKS PZP 1/2022 z dnia 9 stycznia 2022 r. dotyczący wysokości i trybu opłacania składki licencji sędziowskich 2022-2024.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 4/2021 z 20 grudnia 2021

Komunikat PKS PZP 4/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczący sprawozdawczości PKS OZP za rok 2021.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 3/2021 z 1 września 2021

Komunikat PKS PZP 3/2021 z dnia 1 września 2021 r. dotyczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium Sędziów PZP w pliku do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 2/2021 z 9 sierpnia 2021

Komunikat PKS PZP 2/2021 z dnia 9 sierpnia 2021 r. dotyczący Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Kolegium Sędziów PZP w pliku do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 1/2021 z 20 stycznia 2021

Komunikat PKS PZP 1/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. dotyczący opłat za przedłużenie i wyrobienie licencji sędziów pływania, obowiązujących w roku 2021 w pliku do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 7/2020 z 18 listopada 2020

Komunikat PKS PZP 7/2020 z dnia 18 listopada 2020 r. dotyczący przekazywania przez PKS OZP danych i informacji na potrzeby analiz statystycznych za 2020 r. w plikach do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 6/2020 z 12 października 2020

Komunikat PKS PZP 6/2020 z dnia 12 października 2020 r. dotyczący nominacji sędziów pływania klasy związkowej PZP w pliku do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 5/2020 z 3 sierpnia 2020
Komunikat PKS PZP 5/2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczący zgłaszania kandydatów na klasę związkową PZP, oraz wniosek o nadanie klasy związkowej w plikach do pobrania. Przejdź do komunikatu.
KOMUNIKAT PKS PZP nr 4/2020 z 23 czerwca 2020
Komunikat PKS PZP nr 4/2020 dot. prac nad Regulaminem Kolegium Sędziów PZP wraz z Regulaminem Kolegium Sędziów PZP w plikach do pobrania. Przejdź do komunikatu.
KOMUNIKAT PKS PZP nr 3/2020 z 13 czerwca 2020

Komunikat PKS PZP nr 3/2020 dot. powołania decyzją Przewodniczącego PKS PZP Komisji Regulaminowej w pliku do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 2/2020 z 28 maja 2020

Komunikat PKS PZP nr 2/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów na sędziów klasy międzynarodowej na wodach otwartych na listę FINA nr 14 wraz z Memorandum FINA w plikach do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 1/2020 z 31 marca 2020

Komunikat PKS PZP nr 1/2020 dotyczący zgłoszeń kandydatów na sędziów klasy międzynarodowej na listę FINA nr 21 wraz z Memorandum FINA w plikach do pobrania.

Przejdź do komunikatu.

KOMUNIKAT PKS PZP nr 6/2019 z 1 grudnia 2019

Komunikat PKS PZP 6/2019 z dnia 1 grudnia 2019 r. dotyczący sprawozdawczości PKS OZP za rok 2019.

Przejdź do komunikatu.

Zbiór komunikatów sędziowskich przygotowany przez Mirosławę Legutko jest dostępny tutaj.

Instagram