Szkolenia sędziowskie

Wszystko o sędziowaniu pływania!

Krajowe związki sportowe i federacje międzynarodowe organizują szkolenia dla sędziów pływania w celu podnoszenia ich kwalifikacji. Tematyka szkoleń koncentruje się przede wszystkim na przepisach technicznych i stosowanych precedurach, a ambicją szkoleń jest zapewnienie ich spójnej interpretacji i aplikacji w trakcie zawodów.

Wykwalifikowani sędziowie pomagają w sprawnym i sprawiedliwym przeprowadzeniu zawodów, a to pozwala zawodnikom na osiąganie jak najlepszych rezultatów i przyczynia się do sukcesu organizacyjnego zawodów oraz promowania sportu pływackiego.

Polski Związek Pływacki

W Polsce, szkolenie sędziów w sporcie pływackim odbywa się w ramach struktur Polskiego Związku Pływackiego.

Kursy i egzaminy sędziowskie

Prezydia Kolegia Sędziów Okręgowych Związków Pływackich przeprowadzają kursy oraz egzaminy dla sędziów na poziomie okręgowym:

 • Kurs sędziowski (klasa II) zakończony egzaminem, oraz
 • Kurs dokształcający (klasa I) zakończony egzamiem.

Na poziomie centralnym, Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego, przeprowadza:

 • Egzamin kwalifikacyjny na klasę związkową.

Dodatkowe wydarzenia szkoleniowe

Prezydium Kolegium Sędziów PZP organizuje dodatkowe wydarzenia o charakterze szkoleniowym:

 • Spotkania szkoleniowców Kolegiów Sędziów OZP, oraz
 • Spotkania integracyjno-szkoleniowe sędziów pływania PZP.

World Aquatics

World Aquatics posiada własny program rozwoju, w ramach którego organizuje szereg aktywności szkoleniowych, w tym również dla sędziów pływania, na różnych poziomach zaawansowania:

Materiały szkoleniowe World Aquatics oraz więcej informacji na temat szkoleń, w tym terminy i miejsca ich przeprowadzenia, można znaleźć na stronie internetowej programu rozwoju World Aquatics.

LEN

Na poziomie europejskim, LEN organizuje:

 • Seminaria sędziów pływania LEN.

Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych „Start”

W celu podnoszenia poziomu znajomości przepisów World Para Swimming i zasad ich stosowania wśród polskich sędziów oraz podnoszenia poziomu sędziowania zawodów pływackich osób z niepełnosprawnościami w Polsce, PZSN „Start” organizuje:

 • Szkolenia sędziów pływania z przepisów World Para Swimming.

World Para Swimming

World Para Swimming (WPS) posiada własną ścieżkę rozwoju dla sędziów pływania osób z niepełnosprawnością, w ramach której odbywają się następujące aktywności szkoleniowe:

 • Kurs na poziom 1 WPS (on-line),
 • Kurs na poziom 2 WPS,
 • Kurs na poziom 3 WPS, oraz
 • Seminarium selekcyjne sędziów międzynarodowych WPS.

Szczegółowe opisy szkoleń

Relacje ze szkoleń

Instagram