Ryczałt sędziowski

Wszystko o sędziowaniu pływania!

W Polsce sędziowie pływania otrzymują wynagrodzenie za prowadzenie zawodów, zwane ekwiwalentem lub ryczałtem sędziowskim. Wysokość stawek ryczałtu sędziowskiego na zawodach Polskiego Związku Pływackiego ustalana jest poprzez uchwały Zarządu PZP.

Aktualnie obowiązująca uchwała Zarządu PZP dotycząca ekwiwalentu sędziowskiego została przyjęta 20 lutego 2022 roku (Uchwała nr 3/02/2022).

Na zawodach pływackich:

  • Podstawowa stawka ryczałtu sędziowskiego wynosi 200 zł brutto za dzień zawodów.
  • Jeżeli zawody podzielone są na bloki i któryś z bloków trwa ponad 4 godziny:
      • stawka wynosi 250 zł brutto za dzień zawodów, jeżeli blok trwał pomiędzy 4 a 6 godzin,
      • stawka wynosi 250 zł brutto za dzień zawodów, jeżeli blok trwał powyżej 6 godzin.
  • Sędziowie główni otrzymują dodatkowo ryczałt w wysokości 150 zł za przybycie na miejsce zawodów dzień wcześniej, sprawdzenie przygotowania pływalni i udział w odprawie technicznej.
  • Ekwiwalent nie zawiera kosztów dojazdu do miejsca rozgrywania zawodów.
Instagram