Szkoła sędziów pływania FINA, Warszawa 2019

Szkoła sędziów pływania FINA, Warszawa 2019

W weekend 14-15 września 2019 r. w Warszawie w Leonardo Royal Hotel Warsaw, odbyło się szkolenie sędziów pływania w ramach Szkoły sędziów FINA, dedykowanej sędziom właśnie tej dyscypliny. Organizatorem przedsięwzięcia była Międzynarodowa Federacja Pływania – FINA oraz Polski Związek Pływacki – PZP. Prelegentem szkolenia był Członek Komitetu Technicznego Pływania FINA, międzynarodowy sędzia pływania – Craig Hunter z Wielkiej Brytanii. W szkoleniu wzięło udział w sumie 27 sędziów pływania, w tym 9 spoza Polski. Było nam miło gościć sędziów z Białorusi, Bułgarii, Izraela, Litwy i Wielkiej Brytanii.

Program pierwszego dnia szkolenia obejmował m.in. następujące tematy:

  • Organizacja, zarządzanie i działalność FINA,
  • Funkcje sędziowskie sprawowane na zawodach pływackich,
  • Pomiar czasu,
  • Omówienie stylów pływackich wraz z prezentacją filmów szkoleniowych,
  • Procedura dyskwalifikacji i protestów.

Podczas drugiego dnia, w części wykładowej, poruszono następujące tematy, m.in.:

  • Obowiązki sędziów w pomieszczeniu kontrolnym i na miejscu zbiórki zawodników,
  • Regulaminy dotyczące reklamy,
  • Zachowanie i prezencja profesjonalnego sędziego pływania.

W drugim dniu szkolenia, oprócz uczestnictwa w części wykładowej, sędziowie odbyli również praktykę na 25 m basenie w Pałacu Młodzieży. Podczas inscenizowanych zawodów pływackich przez Grupę Pływaków – zawodników z MUKP Warszawianka Wodny Park, wszyscy sędziowie pracowali na przydzielonych im funkcjach. Obserwator zawodów – Craig Hunter, skrupulatnie spisywał swoje uwagi, którymi później podzielił się z sędziami.

Na zakończenie Szkoły odbył się egzamin pisemny, który wszyscy sędziowie zaliczyli z bardzo dobrymi wynikami, co świadczy o wysokim poziomie samego szkolenia oraz profesjonalności sędziów w nim uczestniczących. Każdy z uczestników otrzymał Certyfikat ukończenia FINA Swimming School for Officials, z gratulacjami od Craiga Huntera.

Szkolenie w ramach Szkoły sędziów pływania FINA było utrzymane na bardzo wysokim, światowym poziomie dzięki naszemu Prelegentowi. Wszyscy uczestnicy byli bardzo zadowoleni z dwudniowego pobytu w Warszawie i wyjechali z „pełnymi walizkami” przydatnej wiedzy z zakresu sędziowania zawodów pływackich.

W tym miejscu, chcielibyśmy serdecznie podziękować Polskiemu Związkowi Pływackiemu za wspófinansowanie Szkoły sędziów pływania FINA w Warszawie. Wiedza pozyskana w ramach szkolenia będzie przekazywana w okręgowych Kolegiach Sędziowskich, co na pewno będzie dalej procentować podwyższeniem jakości sędziowania zawodów pływackich w kraju.

Szczególne podziękowania, za pomoc w trakcie kilkumiesięcznego przygotowania organizacyjnego Szkoły, należą się Pracownikom PZP – Dyr. Biura P. Magdalenie Grzesik, P. Dorocie Berger-Gostkiewicz oraz Członkom PKS PZP – P. Magdalenie Seliga i P. Jakubowi Krzywdzie.

Autor relacji: Magdalena Seliga, Sekretarz Prezydium Kolegium Sędziów PZP

Źródło: http://www.polswim.pl/relacja-ze-szkolenia-fina-swimming-school-officials

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram