Co to jest konkurencja na zawodach pływackich?

Co to jest konkurencja na zawodach pływackich?

W sporcie pływackim rywalizacja odbywa się w ramach konkurencji.

Kolejność końcową zawodników w konkurencji ustala się na podstawie uzyskanych przez zawodników czasów.

Konkurencja zdefiniowana jest przez dystans, styl, płeć (oraz ewentualnie kategorię wiekową), np. 100 metrów stylem dowolnym kobiet (12-letnich i młodszych).

W pływaniu wyróżnia się konkurencje indywidualne i sztafetowe.

W konkurencjach sztafetowych rywalizują ze sobą drużyny składające się najczęściej z czterech zawodników płynących jeden po drugim.

Styl

Styl oznacza dopuszczalny przez przepisy sposób wykonywania ruchów w trakcie pływania. Zawodnicy nieprzestrzegający przepisów pływania danego stylu otrzymują dyskwalifikację i nie są klasyfikowani w danej konkurencji.

Konkurencje indywidualne rozgrywane są w stylach:

  • dowolnym,
  • grzbietowym,
  • klasycznym,
  • motylkowym,
  • zmiennym.

Konkurencje sztafetowe rozgrywa się zazwyczaj w stylach dowolnym i zmiennym.

Dystans

Na pływalniach 50 metrowych rywalizacja odbywa się na dystansach zaczynając od sprintów na 50 metrów, poprzez dystanse na 100 metrów wszystkimi stylami oprócz zmiennego. Dystans 200 metrów jest jedynym, na którym pływa się wszystkimi stylami. Konkurencje na dystansie 400 metrów rozgrywa się stylem dowolnym i zmiennym. Natomiast, na najdłuższych dystansach 800 i 1500 metrów rywalizacja odbywa się jedynie stylem dowolnym.

Na pływalniach 25 metrowych dodatkowo rozgrywa się konkurencję 100 metrów zmiennym. Na niektórych zawodach rozgrywane bywają również konkurencje na dystansie 25 metrów wszystkimi stylami poza zmiennym, najczęściej oferowane dla dzieci rozpoczynających swoją przygodę z pływaniem.

Konkurencje sztafetowe rozgrywa się najczęściej na dystansach 4 x 50 metrów (głównie na pływalniach 25 metrowych), 4 x 100 metrów i 4 x 200 metrów (tylko stylem dowolnym).

Płeć

Konkurencje indywidualne rozgrywane są oddzielnie dla mężczyzn i dla kobiet.

W przypadku sztafet, oprócz oddzielnych konkurencji dla mężczyzn i dla kobiet, rozgrywa się również konkurencje mieszane, w których drużyny składają się z dwóch kobiet i dwóch mężczyzn startujących w dowolnej kolejności.

Kategoria wiekowa

Konkurencje mogą być otwarte dla wszystkich zawodników bez względu na wiek (ang. open) lub ograniczone tylko do wybranej kategorii wiekowej określonej rocznikiem lub przedziałem wiekowym, np. 15-latków, 12-latków i młodszych, czy 13-latków i starszych.

Kategoria wiekowa może dotyczyć wszystkich konkurencji rozgrywanych w ramach danych zawodów (np. rocznikowe Mistrzostwa Polski), lub kategorie wiekowe mogą być różne dla różnych konkurencji i niektóre konkurencje mogą być oferowane tylko dla wybranej kategorii wiekowej, np. 25 metrów stylem dowolnym tylko dla zawodników 10-letnich i młodszych.

Zazwyczaj kategorie wiekowe ustala się na podstawie roku urodzenia zawodnika, tj. wieku na dzień 31 grudnia roku zawodów.

Instagram