Sędzia mierzący czas

Na zdecydowanej większości zawodów, nawet jeśli stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu, używa się ręcznych czasomierzy. W takim przypadku inspektorzy nawrotów po jednej stronie pływalni (po tej, na której zawodnicy kończą wyścig) pełnią również funkcję sędziów mierzących czas. Ta dodatkowa funkcja nie utrudnia im pracy, ponieważ już po krótkim zapoznaniu można nauczyć się obsługiwać…
Dowiedz się więcej