Miesiąc: kwiecień 2010

Wszystko o sędziowaniu pływania!

Ręcznik na słupku startowym

Zawodniczka po przyjściu na pomost startowy rozłożyła na słupku, z którego miała wystartować, ręcznik. Inspektor nawrotów nie zwrócił jej uwagi, sędzia główny przekazał kontrolę nad zawodnikami starterowi, a ten dał sygnał startu. Czy postępowanie członków komisji sędziowskiej było zgodne z przepisami?

Nieprawidłowa pozycja startowa

Podczas startu do konkurencji 50 metrów stylem dowolnym zawodnik na torze 5, po komendzie „na miejsca”, stanął na słupku startowym z obiema stopami na środku platformy (nie na przodzie słupka). Starter wstrzymał start i nakazał zawodnikom zejść ze słupka. Po pouczeniu zawodnika o wymaganiach odnośnie pozycji startowej, start odbył się ponownie. Czy zachowanie startera było…
Dowiedz się więcej

Powtórzony start ze spóźnioną zawodniczką

Do startu w wyścigu konkurencji 100 metrów stylem dowolnym stawiło się 5 z 6 zgłoszonych zawodniczek. Po komendzie „na miejsca” jedna z zawodniczek nie utrzymawszy nieruchomej pozycji wpadła do wody. Sygnał nie został dany, a pozostałe zawodniczki zostały cofnięte ze słupków. Zawodniczka, która wpadła do wody została zdyskwalifikowana i odesłana z pomostu startowego. Przed powtórnym…
Dowiedz się więcej

Sędzia mierzący czas

Na zdecydowanej większości zawodów, nawet jeśli stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu, używa się ręcznych czasomierzy. W takim przypadku inspektorzy nawrotów po jednej stronie pływalni (po tej, na której zawodnicy kończą wyścig) pełnią również funkcję sędziów mierzących czas. Ta dodatkowa funkcja nie utrudnia im pracy, ponieważ już po krótkim zapoznaniu można nauczyć się obsługiwać…
Dowiedz się więcej

Karta sędziego celowniczego

Karta sędziego celowniczego powinna zawierać następujące informacje: numer konkurencji numer serii ustaloną kolejność podpis sędziego celowniczego Obowiązek zapewnienia kart sędziego celowniczego spoczywa na organizatorze zawodów, z doświadczenia wynika jednak, że najczęściej nie wywiązuje się on z tego obowiązku w sposób należyty. Karta sędziego celowniczego powinna być gładka, należy unikać wszelkiego rodzaju tabelek. Z praktyki wynika,…
Dowiedz się więcej

Sędzia celowniczy

Rolą sędziego celowniczego jest ustalenie kolejności, w jakiej zawodnicy ukończyli wyścig. Swoją funkcję pełni on stojąc na przedłużeniu końca niecki pływalni, skąd ma cały czas dobrą widoczność na linię zakończenia wyścigu. Ustaloną kolejność sędzia celowniczy zapisuje na karcie sędziego celowniczego. Na zawodach krajowych, najczęściej w skład komisji sędziowskiej wchodzi tylko jeden sędzia celowniczy, jeżeli w…
Dowiedz się więcej

Inspektor nawrotów

Zadaniem inspektora nawrotów jest obserwowanie, czy zawodnik po starcie starcie, w trakcie wykonywania nawrotów i na finiszu postępuje zgodnie z przepisami. Tym samym inspektorzy nawrotów obok sędziów stylu i sędziego głównego należą do wąskiej grupy sędziów uprawnionych do zgłaszania naruszeń przepisów, które mają miejce w trakcie trwania wyścigu. Na większości zawodów inspektorzy nawrotów po stronie…
Dowiedz się więcej

Kierownik miejsca zbiórki zawodników

Kierownik miejsca zbiórki zawodników (dawniej: kierownik wyścigów) pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przeprowadzenia zawodów. Od jego pracy zależy, czy „strumień” przychodzących na pomost startowy zawodników jest nieprzerwany i zawody odbywają się bez zbędnych przerw. Specyfika pełnienia funkcji kierownika miejsca zbiórki zawodników zależy przede wszystkim od dwóch czynników: wieku zawodników oraz od tego, czy przygotowane…
Dowiedz się więcej

Kierownik inspektorów nawrotów

Kierownik inspektorów nawrotów pełni rolę łącznika pomiędzy inspektorami nawrotów a sędzią głównym. Jego zadanie polega również na nadzorowaniu pracy podległych mu inspektorów nawrotów. Jeżeli stosuje się ręczny pomiar czasu, nawet jako zapasowy, kierownik inspektorów nawrotów po stronie zakończenia wyścigu pełni zazwyczaj również rolę kierownika sędziów mierzących czas. W trakcie wyścigu kierownik zbiera informacje o naruszeniach…
Dowiedz się więcej

Starter

Starter odpowiedzialny jest za zgodne z przepisami przeprowadzenie procedury startu. To on decyduje o momencie podania sygnału startu i ma możność rozstrzygania, czy start był prawidłowy. Starter zajmuje miejsce w odległości około 5. metrów od końca niecki, z której ma odbyć się start. Zwrócony jest w stronę zawodników na środkowych torach, tak aby mieć przejrzysty…
Dowiedz się więcej

Instagram