Kierownik inspektorów nawrotów

Kierownik inspektorów nawrotów pełni rolę łącznika pomiędzy inspektorami nawrotów a sędzią głównym. Jego zadanie polega również na nadzorowaniu pracy podległych mu inspektorów nawrotów. Jeżeli stosuje się ręczny pomiar czasu, nawet jako zapasowy, kierownik inspektorów nawrotów po stronie zakończenia wyścigu pełni zazwyczaj również rolę kierownika sędziów mierzących czas. W trakcie wyścigu kierownik zbiera informacje o naruszeniach…
Dowiedz się więcej