Kategoria: Funkcje sędziowskie

Wszystko o sędziowaniu pływania!

Sędzia stylu

Sędziowie stylu są jednymi z najbardziej widocznych sędziów w trakcie zawodów, ze względu na usytuowanie wzdłuż niecki pływalni i dynamiczny charakter pełnienia tej funkcji, wymagający poruszania się podczas wyścigu wraz z zawodnikami. Konieczność chodzenia wzdłuż niecki pływalni wynika z faktu, że sędziowie stylu muszą obserwować zawodników przez cały wyścig, włączając w to ruchy: po starcie,…
Dowiedz się więcej

Lista kontrolna sędziego głównego

Lista kontrolna to wykaz czynności, które powinny być wykonane w ramach skomplikowanego zadania. Listy kontrolne stosuje się w wielu dziedzinach, takich jak lotnictwo, medycyna, zapewnianie jakości procesów, itp. Celem list kontrolnych jest przedstawienie czynności w optymalnej kolejności i zagwarantowanie, że żadny istotny etap postępowania nie będzie pominięty. Przygotowanie i przeprowadzenia zawodów pływackich jest również skomplikowanym zadaniem…
Dowiedz się więcej

Sędzia mierzący czas

Na zdecydowanej większości zawodów, nawet jeśli stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu, używa się ręcznych czasomierzy. W takim przypadku inspektorzy nawrotów po jednej stronie pływalni (po tej, na której zawodnicy kończą wyścig) pełnią również funkcję sędziów mierzących czas. Ta dodatkowa funkcja nie utrudnia im pracy, ponieważ już po krótkim zapoznaniu można nauczyć się obsługiwać…
Dowiedz się więcej

Sędzia celowniczy

Rolą sędziego celowniczego jest ustalenie kolejności, w jakiej zawodnicy ukończyli wyścig. Swoją funkcję pełni on stojąc na przedłużeniu końca niecki pływalni, skąd ma cały czas dobrą widoczność na linię zakończenia wyścigu. Ustaloną kolejność sędzia celowniczy zapisuje na karcie sędziego celowniczego. Na zawodach krajowych, najczęściej w skład komisji sędziowskiej wchodzi tylko jeden sędzia celowniczy, jeżeli w…
Dowiedz się więcej

Karta sędziego celowniczego

Karta sędziego celowniczego powinna zawierać następujące informacje: numer konkurencji numer serii ustaloną kolejność podpis sędziego celowniczego Obowiązek zapewnienia kart sędziego celowniczego spoczywa na organizatorze zawodów, z doświadczenia wynika jednak, że najczęściej nie wywiązuje się on z tego obowiązku w sposób należyty. Karta sędziego celowniczego powinna być gładka, należy unikać wszelkiego rodzaju tabelek. Z praktyki wynika,…
Dowiedz się więcej

Inspektor nawrotów

Zadaniem inspektora nawrotów jest obserwowanie, czy zawodnik po starcie starcie, w trakcie wykonywania nawrotów i na finiszu postępuje zgodnie z przepisami. Tym samym inspektorzy nawrotów obok sędziów stylu i sędziego głównego należą do wąskiej grupy sędziów uprawnionych do zgłaszania naruszeń przepisów, które mają miejce w trakcie trwania wyścigu. Na większości zawodów inspektorzy nawrotów po stronie…
Dowiedz się więcej

Kierownik inspektorów nawrotów

Kierownik inspektorów nawrotów pełni rolę łącznika pomiędzy inspektorami nawrotów a sędzią głównym. Jego zadanie polega również na nadzorowaniu pracy podległych mu inspektorów nawrotów. Jeżeli stosuje się ręczny pomiar czasu, nawet jako zapasowy, kierownik inspektorów nawrotów po stronie zakończenia wyścigu pełni zazwyczaj również rolę kierownika sędziów mierzących czas. W trakcie wyścigu kierownik zbiera informacje o naruszeniach…
Dowiedz się więcej

Kierownik miejsca zbiórki zawodników

Kierownik miejsca zbiórki zawodników (dawniej: kierownik wyścigów) pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przeprowadzenia zawodów. Od jego pracy zależy, czy „strumień” przychodzących na pomost startowy zawodników jest nieprzerwany i zawody odbywają się bez zbędnych przerw. Specyfika pełnienia funkcji kierownika miejsca zbiórki zawodników zależy przede wszystkim od dwóch czynników: wieku zawodników oraz od tego, czy przygotowane…
Dowiedz się więcej

Starter

Starter odpowiedzialny jest za zgodne z przepisami przeprowadzenie procedury startu. To on decyduje o momencie podania sygnału startu i ma możność rozstrzygania, czy start był prawidłowy. Starter zajmuje miejsce w odległości około 5. metrów od końca niecki, z której ma odbyć się start. Zwrócony jest w stronę zawodników na środkowych torach, tak aby mieć przejrzysty…
Dowiedz się więcej

Instagram