Kategoria: Sędzia celowniczy

Wszystko o sędziowaniu pływania!

Sędzia celowniczy

Rolą sędziego celowniczego jest ustalenie kolejności, w jakiej zawodnicy ukończyli wyścig. Swoją funkcję pełni on stojąc na przedłużeniu końca niecki pływalni, skąd ma cały czas dobrą widoczność na linię zakończenia wyścigu. Ustaloną kolejność sędzia celowniczy zapisuje na karcie sędziego celowniczego. Na zawodach krajowych, najczęściej w skład komisji sędziowskiej wchodzi tylko jeden sędzia celowniczy, jeżeli w…
Czytaj dalej

Karta sędziego celowniczego

Karta sędziego celowniczego powinna zawierać następujące informacje: numer konkurencji numer serii ustaloną kolejność podpis sędziego celowniczego Obowiązek zapewnienia kart sędziego celowniczego spoczywa na organizatorze zawodów, z doświadczenia wynika jednak, że najczęściej nie wywiązuje się on z tego obowiązku w sposób należyty. Karta sędziego celowniczego powinna być gładka, należy unikać wszelkiego rodzaju tabelek. Z praktyki wynika,…
Czytaj dalej

Instagram