Kierownik inspektorów nawrotów

Kierownik inspektorów nawrotów

Kierownik inspektorów nawrotów pełni rolę łącznika pomiędzy inspektorami nawrotów a sędzią głównym. Jego zadanie polega również na nadzorowaniu pracy podległych mu inspektorów nawrotów.

Jeżeli stosuje się ręczny pomiar czasu, nawet jako zapasowy, kierownik inspektorów nawrotów po stronie zakończenia wyścigu pełni zazwyczaj również rolę kierownika sędziów mierzących czas.

W trakcie wyścigu kierownik zbiera informacje o naruszeniach przepisów od inspektorów, a następnie przekazuje informację zbiorczą sędziemu głównemu. Jeżeli stosuje się komunikację radiową, to kierownik informuje sędziego głównego, którego toru dotyczy zgłoszone naruszenie (możliwe jest również krótkie opisanie błędu). Jeżeli kierownik nie jest wyposażony w krótkofalówkę, to informacja zbiorcza dla sędziego głównego jest ograniczona do prostego albo „wszystko w porządku – brak zgłoszeń o naruszeniu przepisów” albo „coś nie tak – jest (co najmniej jedno) zgłoszenie o naruszeniu przepisów”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram