Sędzia celowniczy

Sędzia celowniczy

Rolą sędziego celowniczego jest ustalenie kolejności, w jakiej zawodnicy ukończyli wyścig. Swoją funkcję pełni on stojąc na przedłużeniu końca niecki pływalni, skąd ma cały czas dobrą widoczność na linię zakończenia wyścigu. Ustaloną kolejność sędzia celowniczy zapisuje na karcie sędziego celowniczego.

Na zawodach krajowych, najczęściej w skład komisji sędziowskiej wchodzi tylko jeden sędzia celowniczy, jeżeli w ogóle wyznaczony, i ustala on kolejność wszystkich zawodników (nie stosuje się kierownika sędziów celowniczych).

W związku ze zmianą przepisów FINA z 2013 roku funkcja sędziego celowniczego straciła na znaczeniu. Zgodnie z przepisem SW 2.8.1:

„Gdy stosowane są czasomierze cyfrowe, ostateczny czas i miejsce jest określane za pomocą czasu.”

Miejsce zawodnika jest ustalane na podstawie zarejestrowanego czasu nawet w przypadku użycia tylko jednego ręcznego czasomierza cyfrowego na tor.

Kolejność ustalona przez sędziów celowniczych jest brana pod uwagę tylko do ustalenia miejsca zawodników, którym nie zarejestrowano żadnego czasu lub stwierdzono nieprawidłowe działanie wszystkich dostępnych urządzeń pomiaru czasu (pomiar automatyczny, półautomatyczny, ręczny cyfrowy).

Nie ustala się ostatecznych czasów poprzez uśrednianie na podstawie kolejności ustalonej przez sędziów celowniczych (Uwaga do SW 11.3.3 z przepisów pływania FINA 2009-2013).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram