Sędzia mierzący czas

Sędzia mierzący czas

Na zdecydowanej większości zawodów, nawet jeśli stosowana jest aparatura do automatycznego pomiaru czasu, używa się ręcznych czasomierzy. W takim przypadku inspektorzy nawrotów po jednej stronie pływalni (po tej, na której zawodnicy kończą wyścig) pełnią również funkcję sędziów mierzących czas. Ta dodatkowa funkcja nie utrudnia im pracy, ponieważ już po krótkim zapoznaniu można nauczyć się obsługiwać ręczny czasomierz bez odrywania wzroku od płynącego zawodnika. Dodatkowa praca związana jest przede wszystkim z koniecznością zapisania zarejestrowanego czasu na karcie startowej lub karcie zbiorczej.

Przed zawodami

Jeszcze przed rozpoczęciem zawodów, od razu po otrzymaniu czasomierza należy sprawdzić poprawność jego działania, tzn. czy po naciśnięciu przycisku zaczyna odmierzać czas, wyświetla międzyczas, czas ostateczny, kasuje wynik, czy przyciski nie zacinają się itp. Wszelkie uwagi należy niezwłocznie zgłosić kierownikowi sędziów mierzących czas, a w przypadku jego braku – sędziemu głównemu.

W trakcie zawodów

Przed rozpoczęciem każdego wyścigu należy sprawdzić, czy czasomierz jest skasowany i ustawiony w funkcji pomiaru czasu. Po komendzie „na miejsca” należy obserwować startera i natychmiast po usłyszeniu sygnału startu nacisnąć przycisk rozpoczynający odmierzanie czasu. Jeżeli jest stosowane urządzenie startowe emitujące sygnał świetlny wskazane jest skoncentrowanie się na nim, gdyż światło rozchodzi się szybciej niż dźwięk. Czasomierze włączają wszyscy sędziowie, niezależnie od tego, czy na ich torach płynie zawodnik.

Bezpośrednio po starcie (lub po zakończeniu obserwacji startującego zawodnika w przypadku pełnienia funkcji inspektora nawrotów) należy sprawdzić, czy stoper poprawnie odmierza czas. Awarię należy natychmiast zgłosić kierownikowi sędziów mierzących czas (gdy niewyznaczony innemu wskazanemu sędziemu, który mierzy czas dodatkowo). W nadzwyczajnych sytuacjach należy skorzystać z pomocy innego sędziego mierzącego czas, który będzie w stanie poprawnie odmierzyć czas.

Jeżeli jest stosowana aparatura do automatycznego/półautomatycznego pomiaru czasu w zdecydowanej większości wypadków sędziowie mierzący czas obsługują przyciski toru (tzw. backup’y). Jeśli nie ustalono inaczej sędziowie naciskają je tylko i wyłącznie gdy zawodnik dotyka ściany na zakończenie wyścigu. W takiej sytuacji sędzia musi równocześnie nacisnąć przycisk czasomierza i przycisku toru.

Sędziowie mierzący czas na dystansach dłuższych niż dwie długości pływalni powinni kontrolować liczbę przepłyniętych przez zawodników odcinków. W przypadku gdy międzyczasy mają być mierzone, należy rejestrować na czasomierzu dokładny czas kontaktu zawodnika ze ścianą z dokładnością do setnych części sekundy (zwracając szczególną uwagę, aby nie zatrzymać odmierzania czasu w ogóle). Z taką też dokładnością należy międzyczas zapisywać na karcie startowej i wyniku zawodnika. Jeżeli nie jest wymagane rejestrowanie międzyczasów, sędzia mierzący czas powinien zapisywać na karcie startowej i wyniku zawodnika kolejne przepłynięte długości pływalni.

Po zakończeniu wyścigu zarejestrowany wynik należy zapisać na karcie startowej. Dokładne pole, w którym należy wpisać czas powinno zostać wskazane na odprawie (najczęściej jest to wykropkowane miejsce przy odpowiednim dystansie). Przed oddaniem karty startowej należy się na niej podpisać.

Zarejestrowany pomiar kasujemy po serii krótkich gwizdków sędziego głównego poprzedzających kolejny wyścig. Nie wolno kasować wyniku pomiaru wcześniej, ponieważ może okazać się konieczne zweryfikowanie poprawności zapisu na karcie startowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram