Dotkniecie ściany dłońmi na różnym poziomie w stylu motylkowym

Dotkniecie ściany dłońmi na różnym poziomie w stylu motylkowym

W trakcie wyścigu sztafety zmiennej, zawodnik płynący na trzeciej zmianie (stylem motylkowym) przy ukończeniu swojego odcinka dotknął ściany równocześnie obiema dłońmi, ale na różnym poziomie. Inspektor nawrotów przydzielony do tego toru zgłosił uwagę odnośnie niezgodnego z przepisami, jego zdaniem, zakończenia odcinka sztafety. Sędzia główny uwzględnił uwagę inspektora nawrotów i zdyskwalifikował sztafetę.

Czy doszło do naruszenia przepisów przez zawodnika? Czy dyskwalifikacja sztafety była słuszna?

Nie, w tej sytuacji mamy do czynienia z błędem komisji sędziowskiej. Obecnie obowiązujące przepisy pływania nie wymagają, aby dłonie znajdowały się na jednym poziomie w momencie dotknięcia ściany przy nawrocie lub na finiszu. W związku z tym równoczesne dotknięcie ściany dłońmi na różnej wysokości (jedna dłoń wyżej niż druga) nie jest błędem. Patrz: SW 8.4.

Uwaga zgłoszona przez inspektora nawrotów powinna opisywać to, co zostało zaobserwowane, w taki sposób, żeby sędzia główny był w stanie na podstawie opisu stwierdzić, czy są podstawy do dyskwalifikacji. Jeżeli z opisu nie wynika jednoznacznie, że doszło do naruszenia przepisów, sędzia główny nie powinien podejmować decyzji o dyskwalifikacji. Wątpliwości należy zawsze rozpatrywać na korzyść zawodnika.

Na podstawie listu:

„Dzisiaj na zawodach mój zawodnik został zdyskwalifikowany podczas sztafety. Sędzia stwierdził, że nie można dotknąć ściany jedną ręką wyżej drugą niżej. Ściana została dotknięta równocześnie obiema rękami.
(…)
Z przepisu nie wynika, że dłonie muszą być na równym poziomie. Dlaczego więc sędziowie nie stosują się do przepisów? Lub przepis jest nie jasno skonstruowany.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram