Czym jest przedwczesny start?

Czym jest przedwczesny start?

Przepisy stanowią: „Gdy wszyscy pływacy stoją nieruchomo, starter podaje sygnał startu” (SW 4.1) oraz „Każdy pływak startujący przed sygnałem startowym będzie zdyskwalifikowany” (SW 4.4).

Kiedy w takim razie mamy do czynienia z przedwczesnym startem? Analiza poniższych sytuacji pomoże odpowiedzieć na to pytanie.

Scenariusz 1

Pływak opuszcza pozycję nieruchomą przed sygnałem startu. Sygnał startu zostaje podany. Wyścig jest kontynuowany i jeśli starter zgłasza uwagę, a sędzia główny ją uznaje, zawodnik popełniający przedwczesny start zostaje zdyskwalifikowany po zakończeniu wyścigu. To jest przedwczesny start.

Scenariusz 2

Pływak opuszcza pozycję nieruchomą przed sygnałem startu. Pływak zaczyna się poruszać w stronę basenu, ale próbuje zatrzymać ruch i utrzymać się na słupku. Starter nie mówi nic, a zawodnikowi nie udaje się zatrzymać ruchu i wpada do wody. To jest przedwczesny start.

Scenariusz 3

Taka sama sytuacja jak w scenariuszu 2, tylko tym razem starter podaje komendę „wróć”, kiedy zawodnik zaczyna się poruszać. Pozostali zawodnicy wstają lub schodzą ze słupków. Poruszający się pływak próbuje zatrzymać ruch, jednak nie udaje mu się to i wpada do wody. W przeciwieństwie do scenariusza 2 tutaj starter podaje komendę „wróć”, jednak to nie ma wpływu na przedwczesny start. Komenda „wróć” jest podana dla dobra pozostałych zawodników znajdujących się na słupkach. Po tej komendzie zawodnicy mają dwie możliwości: wstać, albo zejść ze słupka. Pływak, który dokonał przewinienia nie postąpił w żaden z wymienionych sposobów. Wpadł do wody tak samo jak zawodnik w scenariuszu 2. To jest przedwczesny start.

Scenariusz 4

Taka sama sytuacja jak w scenariuszach 2 i 3. Jednakże tym razem kiedy podana jest komenda „wróć” poruszający się zawodnik jest w stanie zatrzymać ruch i wstać lub zejść ze słupka. To NIE jest przedwczesny start. Dlaczego? Ponieważ zawodnik pozostał na słupku, tak jak pozostali zawodnicy tej serii i nie wystartował przed sygnałem.

Scenariusz 5

Taka sama sytuacja jak w scenariuszach 2 i 3. Tym razem kiedy starter podaje komendę „wróć” zawodnik/zawodnicy inni niż poruszający się wcześniej natychmiast wskakują do wody. Zawodnik/zawodnicy w oczywisty sposób zareagowali na komendę „wróć”. To NIE jest przedwczesny start.

Scenariusz 6

Pływak, po usłyszeniu komendy „na miejsca” próbuje przyjąć nieruchomą pozycję. Zawodnik traci równowagę zanim zdoła przyjąć nieruchomą pozycję i wpada do basenu. Pływak powinien mieć daną możliwość przyjęcia nieruchomej pozycji przed startem. Utrata równowagi uniemożliwiła mu to i w oczywisty sposób ten zawodnik nie wykonał akcji startu. To NIE jest przedwczesny start.

Na podstawie „What is a false start?” opublikowanego przez komitety przepisów i sędziów USA Swimming we wrześniu 2012.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram