Inspektor nawrotów

Inspektor nawrotów

Zadaniem inspektora nawrotów jest obserwowanie, czy zawodnik po starcie starcie, w trakcie wykonywania nawrotów i na finiszu postępuje zgodnie z przepisami. Tym samym inspektorzy nawrotów obok sędziów stylu i sędziego głównego należą do wąskiej grupy sędziów uprawnionych do zgłaszania naruszeń przepisów, które mają miejce w trakcie trwania wyścigu.

Na większości zawodów inspektorzy nawrotów po stronie zakończenia wyścigu pełnią również funkcję sędziów mierzących czas. Wyjątkiem są zawody najwyższej rangi (np. Igrzyska Olimpijskie czy Mistrzostwa Świata), na których stosuje się zdublowany automatyczny pomiar czasu sprzężony z systemem wideo lub zawody z dodatkowymi sędziami mierzącymi czas (np. Mistrzostwa Europy Juniorów, czy niektóre edycje Pucharu Świata).

Liczba inspektorów nawrotów

Inspektorzy nawrotów stanowią najliczniejszą grupę wśród członków komisji sędziowskiej. Zgodnie z przepisami powinno ich być dwa razy więcej niż torów – po jednym na obu jego końcach. W praktyce, na zawodach niżeszej rangi, sędziów po nawrotowej stronie pływalni jest najczęściej mniej. Obserwują oni wtedy po dwa albo nawet po trzy tory. W przypadku zawodów, w trakcie których rozgrywane są konkurencje 800 i 1500 metrów stylem dowolnym najczęściej stosuje się pełną liczbę inspektorów nawrotów, ze względu na użycie tablic wskazujących pozostałą do końca dystansu liczbę długości pływalni, indywidualnie dla każdego zawodnika.

Miejsce pełnienia funkcji i postawa

Postawa inspektorów nawrotów w trakcie startu 1
Postawa inspektorów nawrotów w trakcie startu 2

Inspektorzy nawrotów pełnią swoją funkcję stojąc na końcach niecki (na końcu toru) skąd obserwują przypisanego zawodnika (lub zawodników).

Pozycja i sposób poruszania się inspektorów, kiedy nie obserwują oni zawodników, może różnić się pomiędzy zawodami i powinna zostać omówiona na odprawie sędziowskiej.

Przykładowo, na serię krótkich gwizdków sędziego głównego inspektorzy nawrotów wstają. Na pierwszy długi gwizdek sędziego głównego podchodzą do linii krzeseł zawodników. Od razu po sygnale startu sędziowie podchodzą do krawędzi niecki skąd obserwują zawodników na swoich torach, aż do zakończenia pierwszego ruchu ramion po wypłynięciu na powierzchnię. Następnie sygnalizują kierownikowi wyścigu, czy mają zgłoszenie o naruszeniu przepisów. Po tym inspektorzy odchodzą od krawędzi niecki i stojąc na linii krzeseł zawodników czekają aż zawodnicy zbliżą się do kolejnego nawrotu po tej samej stronie niecki.

Przy starcie do konkurencji stylu grzbietowego i sztafety zmiennej, stopy zawodnika nie mogą być umieszczone na rynnach przelewowych. Przy pozostałych konkurencjach palce co najmniej jednej stopy muszą być zaczepione o przednią krawędź platformy startowej słupka. Jednakże inspektorzy nawrotów nie powinni rozpraszać zawodników swoimi uwagami, ani zakłócać przebiegu procedury startu. Pełna odpowiedzialność za procedurę startu i zapewnienie prawidłowej pozycji startowej leży po stronie startera i sędziego głównego.

Przy obserwacji nawrotów inspektor podchodzi do krawędzi basenu tak, aby znajdować się przy niej nie później niż, kiedy zawodnik ma jeszcze do przepłynięcia 5 metrów do ściany i pozostaje przy niej, aż do zakończenia pierwszego cyklu pracy ramion na powierzchni po nawrocie. Podobnie postępuje przy obserwacji zakończenia wyścigu. Przy nawrotach i finiszach należy wychylić się za krawędź niecki tak, aby znajdować się bezpośrednio nad pływakiem, kiedy ten dotyka ściany.

Zgłaszanie naruszeń przepisów

W przypadku zauważenia naruszenia przepisów przez zawodnika, inspektor nawrotów ma obowiązek zgłoszenia tego w sposób ustalony przez sędziego głównego i omówiony na odprawie sędziowskiej. Sposób zgłaszania naruszenia przepisów zależy przede wszystkim od liczby sędziów (czy wyznaczony jest kierownik inspektorów nawrotów i sędziwie rezerwowi), używanej dokumentacji (karta startowa czy formularz dyskwalifikacji) i przyjętego sposobu komunikacji (sygnalizacja gestem).

Kiedy na zawodach jest wyznaczony kierownik inspektorów nawrotów, to pośredniczy on w komunikacji pomiędzy inspektorami a sędzią głównym. Kierownik zbiera informacje o naruszeniach przepisów od inspektorów, a następnie przekazuje informację zbiorczą sędziemu głównemu. Inspektorzy nawrotów powinni pamiętać, że kierownik zbiera informacje od wielu sędziów w krótkim czasie. W związku z tym inspektorzy powinni postarać się nawiązać kontakt wzrokowy z kierownikiem w momencie sygnalizacji i być pewni, że kierownik miał wystarczająco dużo czasu, aby zobaczyć ich sygnał.

W trakcie trwania wyścigu nie powinno dojść do sytuacji, kiedy nikt nie obserwuje nawrotów wykonywanych przez zawodnika. Jeżeli nie są wyznaczeni sędziowie rezerwowi i nie ma możliwości aby inni sędziowie (na przykład kierownik inspektorów nawrotów albo inspektor z sąsiedniego toru) obserwowali pozostałe nawroty, sędzia nie powinien opuszczać przypisanego mu stanowiska aż do zakończenia wyścigu (lub wykonania ostatniego nawrotu w przypadku inspektora po stronie nawrotów).

Konkurencje 800 i 1500 metrów dowolnym

Przy rozgrywaniu konkurencji 800 i 1500 metrów stylem dowolnym inspektor nawrotów po stronie startu przed rozpoczęciem wyścigu powinien zapytać zawodnika, po której stronie toru ma być mu pokazywana tabliczka (ang. lap card) wskazująca liczbę pozostałych mu do pokonania długości pływalni. Sędzia gestem przekazuje tę informację inspektorowi znajdującemu się po przeciwnej stronie pływalni.

Inspektor nawrotów po stronie nawrotów za pomocą tabliczki informuje zawodnika o pozostałej mu do końca dystansu liczbie długości pływalni. Tabliczki składają się najczęściej z dwóch ruchomych elementów, jednej dla cyfry dziesiątek (od 1 do 5), drugiej dla cyfry jedności (tylko z cyframi 1,3,5,7,9). Czasami można spotkać się również z tabliczkami, które mają wszystkie cyfry jedności.

Przed rozpoczęciem każdej serii należy ustawić tabliczkę na wartość o 1 mniejszą od liczby długości pływalni, którą zawodnik ma do pokonania (na pływalni 50 metrowej 15 dla konkurencji 800 metrów oraz 29 dla konkurencji 1500 metrów, na pływalni 25 metrowej 31 dla konkurencji 800 metrów oraz 59 dla konkurencji 1500 metrów). Zawodnicy najczęściej spoglądają na tabliczkę przy pierwszym wdechu po wykonaniu nawrotu, dlatego sędziowie powinni przekładać ruchome elementy tabliczki dopiero po tym, gdy pływak wykona dwa lub trzy wdechy. Tabliczki wykonane są często z materiałów sztucznych i po kontakcie z wodą sąsiednie elementy tabliczki „lepią się” do siebie. Z tego powodu należy zwrócić szczególną uwagę, aby przy zmianie wartości przekręcać tylko jeden element (dwa w przypadku tabliczek ze wszystkimi cyframi jedności).

Inspektor nawrotów po stronie startu przy pomocy gwizdka (przepisy dopuszczają również użycie dzwonka) informuje zawodnika, że do końca wyścigu pozostały mu dwie długości pływalni. Podawanie sygnału należy rozpocząć kiedy zawodnik ma jeszcze do przepłynięcia 5 metrów przed nawrotem, a zakończyć kiedy zawodnik przepłynie linię 5 metra po nawrocie.

Zdjęcia przedstawiające postawę inspektorów nawrotów pochodzą ze strony www.facebook.com/plywanie i zostały wykonane podczas mistrzostw świata w pływaniu na krótkim basenie (Dubaj 2010).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram