Sędzia stylu

Sędzia stylu

Sędziowie stylu są jednymi z najbardziej widocznych sędziów w trakcie zawodów, ze względu na usytuowanie wzdłuż niecki pływalni i dynamiczny charakter pełnienia tej funkcji, wymagający poruszania się podczas wyścigu wraz z zawodnikami.

Konieczność chodzenia wzdłuż niecki pływalni wynika z faktu, że sędziowie stylu muszą obserwować zawodników przez cały wyścig, włączając w to ruchy:

  • po starcie,
  • podczas płynięcia,
  • w trakcie wykonywania nawrotów, a także
  • na zakończenie wyścigu.

Jurysdykcja

Sędziowie stylu, podobnie jak inspektorzy nawrotów, obserwują, czy ruchy wykonywane przez zawodników są zgodne z przepisami stylu, w którym odbywa się dana konkurencja.

Jednakże, w przeciwieństwie do inspektorów nawrotów, jurysdykcja sędziów stylu nie jest ograniczona do wybranych elementów wyścigu, ale rozciąga się na cały jego przebieg, od sygnału startu, aż do dotknięcia ściany przez zawodnika na zakończenie dystansu.

Jedynym elementem wyścigu niepodlegającym ocenie sędziów stylu jest procedura startu.

Zgodnie z przepisami, sędziowie stylu pomagają inspektorom nawrotów w obserwacji nawrotów i finiszy. W związku z usytuowaniem na boku niecki pływalni, sędziowie stylu mają inną perspektywę na rywalizujących zawodników, pozwalającą im na lepszą obserwację pracy nóg w momencie bezpośrednio poprzedzającym nawrót i finisz, kiedy inspektorzy nawrotów są już skupieni na ocenie dotknięcia ściany. Dodatkowo, sędziowie stylu, obserwując rywalizację z boku niecki, są w stanie dostrzec część ruchów niewidocznych dla inspektorów nawrotów bezpośrednio po starcie i nawrocie, ze względu na zawirowania wody za płynącym zawodnikiem.

W czasie, gdy zawodnicy znajdują się poza jurysdykcją inspektorów nawrotów, jedynie sędziowie stylu są uprawnieni do zgłaszania sędziemu głównemu zobserwowanych naruszeń przepisów.

Ważnym elementem wyścigu, którego obserwacja znajduje się w kompetencji sędziego stylu, jest miejsce złamania powierzchni wody po całkowitym zanurzenie się pływaka po starcie i nawrocie w stylach dowolnym, grzbietowym i motylkowym.

Liczba sędziów

Liczba sędziów stylu zależy od rangi zawodów. Na międzynarodowych imprezach mistrzowskich wyznacza się czterech sędziów stylu (po dwóch po każdej stronie niecki pływalni). Na zawodach centralnych w Polsce, zazwyczaj wyznaczonych jest dwóch sędziów stylu (po jednym po każdej stronie niecki). Na zawodach okręgowych zdarza się, że wyznaczony jest tylko jeden sędzia stylu, a sposób pływania zawodników po drugiej stronie niecki obserwuje sędzia główny.

Miejsce pełnienia funkcji i postawa

Sędziowie stylu pełnią swoją funkcję chodząc wzdłuż bocznej krawędzi niecki pływalni na całej jej długości.

Dokładna pozycja w momencie rozpoczęcia wyścigu zależy od stylu, w którym rozgrywana jest konkurencja.

  • W konkurencjach indywidualnych stylu dowolnego, grzbietowego, motylkowego oraz w sztafetach, sędziowie stylu, przed rozpoczęciem wyścigu, stają na linii 15 metrów od startu.
  • W konkurencjach stylu klasycznego, sędziowie stylu stają w odległości około 7-10 metrów od linii startu, tak aby nie przeszkadzać sędziemu głównemu i starterowi podczas procedury startu, ale aby mieć dobry widok na pierwsze ruchy nóg i ramion bezpośrednio po starcie.

Podczas wyścigu sędziowie stylu chodzą wzdłuż bocznej krawędzi pływalni, utrzymując pozycję zaraz za ostatnim zawodnikiem, którego obserwują. Takie usytuowanie zapewnia najlepszą perspektywę do oceny ruchów ramion i nóg.

Jednakże, w konkurencjach stylu dowolnego, ze względu na bardzo ograniczoną liczbę możliwych naruszeń przepisów, sędzia główny może poinstruować sędziów stylu, aby podczas całego wyścigu stali na lini 15 metrów.

Wskazówki

Jeżeli zainstalowana jest linka falstartowa, przed rozpoczęciem zawodów sprawdź w jaki sposób jest ona zwalniana i czy, po opuszczeniu do wody, linka pokrywa wszystkie tory.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram