Kierownik miejsca zbiórki zawodników

Kierownik miejsca zbiórki zawodników

Kierownik miejsca zbiórki zawodników (dawniej: kierownik wyścigów) pełni kluczową rolę w zapewnieniu sprawnego przeprowadzenia zawodów. Od jego pracy zależy, czy „strumień” przychodzących na pomost startowy zawodników jest nieprzerwany i zawody odbywają się bez zbędnych przerw.

Specyfika pełnienia funkcji kierownika miejsca zbiórki zawodników zależy przede wszystkim od dwóch czynników: wieku zawodników oraz od tego, czy przygotowane są listy startowe (czy zawodnicy są rozstawieni w seriach i na torach).

Zawody z listą startową i automatycznym pomiarem czasu

W przypadku zawodów, w których stosuje się aparaturę do automatycznego pomiaru czasu i zawodnicy są wcześniej przydzieleni do serii i torów, wszelkie zmiany (nawet przesunięcia zawodników na inne tory w ramach tej samej serii) należy uzgadniać z sędzią głównym. Jeżeli takowe zmiany zostaną wprowadzone koniecznie należy poinformować o nich: sędziów (sędziego głównego, startera, odpowiednich inspektorów nawrotów po stronie startu, kierownika sekretariatu), obsługę automatycznego pomiaru czasu i informatora.

Przy podejmowaniu decyzji o wprowadzeniu zmian należy wziąć pod uwagę, że wymaga to poinformowania dużej liczby osób. Z związku z czym w przypadku wyścigów na krótkich dystansach często mniej czasu zajmuje rozegranie dwóch serii zamiast wstrzymanie zawodów w celu ich połączenia w jedną.

Nie trzeba przejmować się liczbą zawodników płynących w serii, gdyż zgodnie z przepisami „(…) skreślenia mogą zredukować ilość pływaków w (…) wyścigu do mniej niż trzech” (SW 3.1.1.5).

Zawody bez listy startowej

Z sytuacją, kiedy zawodnicy nie są rozstawieni w seriach i na torach, można spotkać się przede wszystkim na wewnętrznych zawodach klubu oraz na zawodach szkolnych i studenckich.

Należy wtedy posortować karty startowe wg czasów zgłoszenia i podzielić na serie, od najszybszych, do najwolniejszych. Jeżeli kierownicy ekip nie potwierdzili obecności wszystkich zgłoszonych zawodników, serię i tor przydziela się bezpośrednio przed wydaniem karty startowej, po sprawdzeniu, że zawodnik jest obecny. Należy stale kontrolować liczbę pozostałych kart startowych i oczekujących zawodników, tak, żeby nie doprowadzić do sytuacji, kiedy w ostatniej serii miałoby startować mniej niż trzech zawodników.

W przypadku zawodów, w których nie ma potrzeby rozstawiania zawodników zgodnie z czasami zgłoszenia, a liczba zawodników jest duża, nie warto zbierać wszystkich kart startowych przed rozpoczęciem zawodów. Najlepiej odbierać je od zawodników sukcesywnie, w liczbie odpowiadającej liczbie torów, wypełniać wpisując serię i tor, a następnie rozdawać zawodnikom i wypuszczać ich na pomost startowy. W ten sposób postępuje się np. na zawodach szkolnych.

Zawody z udziałem dzieci i młodzików

Młodzi zawodnicy wymagają szczególnej uwagi i nadzoru od momentu wydania karty startowej, aż do przejścia na pomost startowy. Należy dopilnować, aby zawodnicy po otrzymaniu karty startowej pozostawali w grupach zgodnie z numerem serii. W tym celu warto skorzystać z pomocników, którzy kontrolują grupy zawodników na trasie od miejsca zbiórki do pomostu startowego. Można również wypuszczać zawodników danej serii dopiero po starcie serii poprzedniej. W tym przypadku należy odpowiednio wcześnie rozdać karty startowe zawodnikom kolejnej serii i ustawić ich do wyjścia na pomost startowy zgodnie z numerami torów.

Zawody międzynarodowe

Podczas imprez międzynarodowych transmitowanych przez telewizję, obowiązują ścisłe regulacje dotyczące reklamy. Sędziowie pracujący na miejscu zbiórki zawodników przed startem (ang. Call Room) zapewniają aby wszyscy zawodnicy posiadali zgodne z przepisami stroje startowe, czepki i okularki, a także ubranie w którym wychodzą na pomost startowy.

Na zdjęciu na górze artykułu widzimy czterech sędziów międzynarodowych odpowiedzialnych za sprawdzanie wyposażenia zawodników w trakcie Mistrzostw Europy w Glasgow w 2018 roku, a wśród nich Ewa Furman, sędzia międzynarodowa z Polski. Na ściance za nimi zawieszone są ilustracje pokazujące przykłady zarówno prawidłowych jak i niedozwolonych elementów wyposażenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram